Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Bjøllåga

Ørret: Røye:


Bjøllåga har sitt utspring i Nordre Bjøllåvatnet og munner ut i Ranelva ved Bjøllånes i Dunderlandsdalen.

er kjent som en god ørretelv, men det blir også tatt en god del røye i vassdraget.

s også en del røye i elva. Spesielt bør man prøve hølene etter Bjøllåvatnet.

Tilgjengeligheten til elva er dårlig med bratte skråninger, og spesielt fra Raudfjellelvdalen ned til utløpet i Ranelva. Her er den også stri, med noen kjempefine høler innimellom.

Informasjon

Fiskekort