Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Glomma 2014

Ved utløpet av Åsta er en god plass. Foto: Eivind Fossheim
Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

Fisketiden

Her finner du all oppdatert info og kart over fiskestrekningene


Søk tidlige gytevandrere i utløpet av Åsta
Det er flere gode fiskeplasser i Glomma i Åmot kommune, og vi vil spesielt nevne utløpet av Åsta, der det er lurt å søke etter de store tidlige gytevandrerne sensommers og om høsten. Vi anbefaler også at du blir kjent med hølene oppover i Åsta. Se egen side for Åsta.

For å bli kjent med området, for å lære fiskeplassene og fiskemetodene å kjenne, så ring Guide-telefonen + 47 942 88 155. Her får du fersk info og avtale om et par timers guiding. Med lokal guide lærer du mer om metoder og fiskeplasser enn du selv kan tilegne deg på egenhånd i løpet av flere år!


Når du fisker i Glomma i Rena-området, bør du også ta en tur innom de beste fiskeplassene i Rena, som du finner mer info om på Fiskeguidens spesialside om Rena.

Informasjon

Her finner du all oppdatert info og kart over fiskestrekningene

Fiskekort

Her finner du all oppdatert info og kart over fiskestrekningene