Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Temsevannet / Temse/ Temsevann

Gjedde:


Storgjedde!


Temsevannet har en god bestand av gjedde. Mesteparten av fisken er på opptil 5 kilo, men her går også større dyr. Således tok Piotr Burzynski11,75 kilo på wobbler 7.august 2010.


Det er en fordel å fiske fra båt eller kano, men i nordøstenden og i sørenden er det mulig å fiske fra land. Vadere er å foretrekke.


Informasjon

Fiskeforvalter Frode Kroglund

EPOST


Fiskekort

Kategori: