Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Otta fra Djupvatner til Skrim og Vågåvatnet 2012

Ottaaleva ved Bokkoddbrua. Foto: Morten Kielland
Ørret:

Fisketiden

Beste fisketid vår og høst


Det er lettest å få stor ørret i april og mai, mens det ved Marlo er størst ørret å få under gytevandringen oppover i elva utover høsten.


Vår og høst tar du storørreten


Elva Otta er 71 km lang gjennom Skjåk fra Djupvatnet ved Geirangervegen til Skim og Vågåvatnet i Lom. Underveis renner den gjennom Langvatnet og Breiddalvatnet på Strynefjellet, Grotlivatnet og Heimdalsvatnet ved Grotli, Vuluvatnet ved Nysetra og Pollvatnet og Heggjebottvatnet ved Pollfoss. Otta renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Otta.


Nedbørsfeltet er dobbelt så stort som for Gudbrandsdalslågen og vannet kommer fra Reinheimen og Breheimen i Skjåk. De viktigste sideelvene i Skjåk er Måråi, Vulu, Tora, Føysa, Ostri, Tundra og Skjøli. Breslam fra de store breene i Breheimen farger vannet turkis.


De beste fiskeplassene:


Elva i Marlo, fra Marlobrua og nedover til Skim. Her er grunt og lite strøm og strekningen er derfor fin ved fiske med flue og lett spinner. I brefarget grå elv forertrekker de fleste en sølvfarget spinner.

Ovenfor Ofossen går elva rolig og passer godt for flue.

Ved Bokkodden er det en fin høl nedenfor brua. Ved passe vannføring er det også et spennende sideløp ovenfor brua.

Ved Nordberg kirke er det to fine høler som du rekker fra rsørsida av elva.


Elvestrekningen er 71 km. Den varierer fra 364 til 1016 meter over havet, forteller Morten Kielland.


Informasjon

Kjør Rv15 østtover 6,8 km fra Bismo, og ta av til venstre ved Åndstad. Kjør 300 m til Marlobrua og parker.

Til Ofossen kjører du Rv15 østover 2,2 km fra Bismo, og tar av til høyre over Ofossbrua. Parker ved Ofossen mølle.

Til Bokkodden kjører du Rv15 vestover 3,8 km fra Bismo, og tar av til høyre og parker.

Til Nordberg kirke kjører u Rv15 vestover 6,7 km fra Bismo, og tar av til venstre og parkerer ved kirken.

Fiskekort

Skjåk Almenning selger fiskekort for hele Skjåk, og du kan kjøpe fiskekort for stang, for flue, spinner , flue og mark, oter og garn.


INFO

Kategori: