Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Frognervassdraget / Frognerdammene 2015

Laks: Sjøørret: Gjedde: Abbor: Ørret:

Fisketiden

Fritt fiske.


Prøv fisket den første kilometeren i Sognsvannbekken nedenfor SognsvannFrognervassdraget starter fra Sognsvann. Sognsvannbekken renner rolig ned over Gaustadjordene og ned mot Forskningsparken. Hit er den ren og klar, men ved samløpet med .livløse Gaustadbekken nord for Blindern, blir den blakkere i fargen og ørreten er vanskelig å få øye på. Det beste fisket skjer på den første kilometeren nedstrøms Sognsvann.


Kilosørret under fossen mellom Frognerdammene


I fossen mellom den Øvre og Nedre Frognerdammen står det stor ørret. Ikke i noe annet vann eller tjern i Osloregionen er det lettere å komme i kontakt med kilosørret enn her, skriver Lars Nilssen. I tillegg finnes her abbor og gjedder på flere kilo. Morten finnes nå også her etter å ha blitt satt ut i Sognsvann.


Laks og sjøørret går vandrer opp til Frognerdammene


I bekkedalen nedstrøms Frognerdammene går det laks og sjøørret. Ja, parkvesenet har sett laks og sjøørret helt oppunder Sinnataggen!

Informasjon

Fritt fiske. Fiskekort ikke nødvendig.

Fiskekort

Fritt fiske. Fiskekort ikke nødvendig.