Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Møllendalsbekken 2018

Ørret:


Arnaelven er en suksesshistorie, der man nå har en sterk og høstbar laksestamme, skriver Reidar Staalesen (Ap) i BT
Prosessene med å rette opp i bekkelukkinger og forglemmelse av byens vassdrag er i gang, skriver han.


Bergen er regnbyen, og vi har en historie som har vann som kulisse – om det er skipet som kom i 1349, hanseatene eller Domkirkens kanonkule. Men noe av vannet har vært glemt.


Livet i de blå blodårene til Bergen har hatt en trist historie. Der vi har sett håp, har det vært lokalt engasjement. Apeltunvassdraget og Arnaelven er to eksempler på det. Arnaelven er en suksesshistorie, der man nå har en sterk og høstbar laksestamme.


I 2015 fikk vi et politisk skifte, og et byråd som er opptatt av vassdragene våre. I budsjett for 2017 fikk vi inn prosjektering for fisketrapp i Hopsfossen og oppstartsmidler for Bergen Elveforum. I bystyresaken om bybane til Fyllingsdalen vedtok man gjenåpning og igjen gjøre det levelig for fisken i Fjøsangerbekken.


I budsjett for 2018 er 15 millioner kroner avsatt til opprenskning og restaurering av Møllendalsbekken samt 600.000 til Nesttun elvepark. Dette samt det pågående arbeidet med Sælenkanalen viser en flerårig satsing på byens vassdrag.


Prosessene med å rette opp i bekkelukkinger og forglemmelse av byens vassdrag er i gang, skriver Reidar Staalesen (Ap) i BT.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: