Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Pasvikelva

Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

0


Storørret-fiske både fra land og fra båt!Storfiskeren og fluebinderen Frode Johansen (bildet)har opplevd å få to storørreter på 6,3 og 5,7 med en ukes mellomrom på en selvbundet flue i Pasvikelva. Han fisker både fra land og båt, alt etter forholdene, og spesielt passer han å være på plass når storørreten jager frem og tilbake over stimene av lagesild.


Storørretbestanden er i ferd med å ta seg opp igjen, og Frode har både sett og hatt kontakt med fisk i 10-kilosklassen.
Fisket er best i litt ruskevær!


Den som ønsker å jakte på storørreten, bør utstyre seg med en kraftig kasteslukstang og sluker som Storauren i kobber ( 45 gram) og et utvalg av flytende og synkende Rappala-wobblere. De største sjansene har du like etter isgangen i mai og på ettersommeren frem til midten av september,i litt ruskevær og med litt krusning på elva, på stor vannføring og voksende måne!
Rekordfisken 2005.


Heimo Houtiainen tok den største ørreten i Pasvikelva i 2005. Den veide 10,9 kilo og ble tatt på wobbler 15.juli.
Storørret på 3-4 kilo er ikke uvanlig!


Pasvikelva er Nord-Norges mest vannrike elv med utløp i Bøkfjorden ved Elvenes i Sør-Varanger, 10 km fra Kirkenes.


Den har sitt utspring fra Enaresjøen i Finland og danner grensen mellom Russland og Norge fra Grensefoss til Boris Gleb, 5 km fra utløpet i sjøen.


Elva er i dag fullstendig regulert med 7 kraftverk, hvorav 5 er russiske og 2 er norske. Det unike vassdraget, med sine tidligere fantastiske fossefall og fiskestryk, er i dag bygget ut med demninger og en rekke kunstige innsjøer. Her er bare noen få fiskestryk tilbake.


Hestfoss-bassenget , er en 14 km lang kunstig innsjø, sør for Hestefoss. Det har tilløp fra Ødevatnet (2,4 km2).


Videre har vi bassengene Fjørvatnet, Vaggatem, Skogfossbassenget (Langvatnet), Melkefoss, Svanvatnet, Bjørnvatnet, Klistervatnet, Skrukkebukta og Skoltefossbassenget.
Etter utbyggingen har vassdraget følgende stryk og strømstrekninger:

Melkefoss, Grensefoss, Jordanfoss, Vaggatemstryket, Vakkerstryket og Holmfoss.


Pasvikdalen er kjent for sin frodige vegetasjon og sitt rike dyre- pog planteliv. Nasjonalparken er verdt et besøk. Her ligger også mange fine fiskevann.
Den enorme næringsproduksjonen i vassdraget er grunnlaget for et rikt fiske, men laksen finnes i dag bare mellom utløpet av første kraftverket i Boris Gleb, 3,5 kilometer fra sjøen. Her var det før mulig å ta kjempelaks på opptil 25 kilo.I dag er her ikke lenger laks å få.I resten av det utbygde vassdraget finnes det i dag gjedde og abbor, sik og harr. Takket være en årlig utsetting av 5000 stk fiskefor-oppdrettet 25 cm-ørret fra den tidligere grove storørret-stammen, er det nå en stor attraktiv storørretstamme i vassdraget. På Fiskeguidens reportasjetur til områdene i midten av august 2005 så vi en god del kjempefisk som var oppe og rullet seg i flere av strømstrekningene. Et par av dem, anslo vi til å være bortimot 10 kilo.

En fin fiskeplass under Melkefoss!


Fiskeguiden foretrekker kanalen og stryket under Melkefoss. Det gjør også Hans Einar Beddari (bildet), her i samtale med Fiskeguidens kjentmann Trond Mikkola.


Fiskeguiden har også sans for de fine strykene fra Jordanfoss og opp til Hestefoss. Her så vi flere storørreter velte seg i strømkantene innen rekkevidde for flua. Vi fikk flere velvoksne harr og i bakevja lurte gjedda. Prøv flua på strekningen mellom grensestolpe nr. 59 og 60!Opprinnelig var det ni fosser og seks større stryk. Nå er det syv kraftverk i vassdraget og kun ett skikkelig stryk igjen.
5000 ørret på 25 cm settes ut hvert år!Som kompensasjon for ødelagte gytemuligheter og fiske, settes det årlig ut 5000 stk 25 cm fisk av den store, blanke Pasvik-ørreten på en strekning over 80 km fra Nyrud-området til Bekkevold. Åtte av 10 fisk som fanges, er utsatt. Et nytt bytte for storørreten, er lagesilda, som har invadert Pasvikelva fra Enaresjøen.


Ved fiske med mark, sluk, flue og wobbler fra land eller båt, er det ikke uvanlig å få ørret på 3-4 kilo. Rekorden er 12.
Fiske fra båt


Det er fiskeforbud mellom Hestefoss og Skogfoss 15.09 – 14.10. Den som vil fiske fra land i den flodliknende elva, er forholdene best i strykene ved Melkefoss, Jordanfoss og i Grensefoss. I Grensefoss er det best å fiske fra båt. Følg djupålen ved dorgefiske


Skulle du ikke får storørret på kroken, så vær sikker på at gjedda kaster seg over redskapen din. Prøv dessuten fluefiske etter sik .
Fiskeforbud for utlendingerSom grenseelv er det fiskeforbud for utlendinger. Etter at fiskeravgiften for fiske etter innlandsfisk falt bort, er det nå gratis fiske i hele vassdraget. Her finnes ingen kortordning lenger.
Pasvikdalen Jeger- og Fiskerforening arrangerer hvert år en fiskecamp for ungdom i midten av juni.
Stamfisken går i fella!Stamfisken til klekkeriet for Pasvikelva hentes fra kulpen under Melkefoss.
Ved å slippe vann i det tørrlagte elveleiet nedenfor dammen, lokkes ørreten opp i den store kulpen, og bli her innesperret og kan fanges med not straks overløpsvannet stenges igjen.
Daglig leder Bjørn Danielsen ved Skogfoss Kraftstasjon, som har ansvaret for klekkeriet og produksjonen av den 25 cm store oppdrettsørreten, forteller til Fiskeguiden at det hver høst fanges 52 stamlaks på 4-5 kilo. Når yngelen har mistet plommesekken, blir den foret med pellets av vanlig oppdrettsfor til den blir stor nok for utsetting.
Danielsen har vokst opp ved Melkefoss og kan huske den gang laksen gikk opp til Harefoss.


De 5000 ørret-ungene settes ut med halvparten ved St.Hans-tider og i slutten av august, 3-4 år gamle. Ved å sette den ut om høsten, har de større sjanser for å overleve, mener han.
Informasjon

Fiskeforvaltningen i Finnmark:Finnmarkseiendommen- Finnmárkkuopmodat, Postboks 133, N 9811 Vadsø, tel + 47 09975, Finnmarkseiendommen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Finnmarkseiendommens fiskeforvalter for alle elvene bortsett fra Alta,Tana og grenseelvene, som er fylkesmannens ansvar:

Fiskeforvalter Steinar Christensen tel + 47 09975 / + 47 90 50 33 29, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fylkesmannens fiskeforvaltning:

Fagsjef Harald Muladal, tel + 47 78 95 03 63 / + 47 97 52 67 04, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskeforvalter Morten Johansen ( spes.Tanavassdraget), tel + 47 789 50360 , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Storfisker og fluebinder:

Frode Johansen

Pasvik

Tel: 97 78 62 13.
Grandes Fluefiske

Sogfoss
Svanhovd miljøsenter.

9925 Svanvik

Tel: 78 97 36 00

Faks:78 97 36 01

Mobil:915 41 188
Geir Gulbrandsen


Tel: 78 99 34 64

Kjentmann:

Per Emanuelsen

Tel: 78 99 54 89
Overnatting/mat:


Pasvik Taiga

Fiskekort