Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Luostejohka

Laks: Sjøørret: Abbor: Ørret: Røye:

0


Ørret med snittvekt på oppimot kiloen!Luostejohka er ei sideelv til Lakselva, som du kommer lettest til fra riksvei 96 ved Laukavatn, 40 km sør for Lakselv Til dels synlig sti vestover omtrent 2 timers gange til Luostjohkas sideelv Steinelva. Fiskebar fra Steinelva og 5 km nedover mot Gaggajavrre, og oppover nesten til sitt utspring, ca 400 meter over havet.
Sand - og steinbunn, med fosser og stryk med gode kulper og mange fine loner. Fiskeplassene er vanskelig tilgjengelige med mye myr og kratt langs elvebredden.
God bestand av ørret med snittvekt på 0,5 - 1 kilo, og med fisk på opptil 6 kilo! Middels bestand av røye av god kvalitet. Også en del gjedde, og til dels ganske stor fisk.Bielva Vansjohka kommer fra Suolojavrre,Vansjavrre og Gurrojavrre. Samtlige vann har middels bestand av røye av god kvalitet. Statsgrunn.
Tørrlagt elvestrekning får nå minstevannføring!

MinstevannKonsesjonen for å regulere Gaggavatn i Luostejokka i Lakselvvassdraget har gått ut, og NVE anbefaler 28.februar 2005 at Luostejok Kraftlag A/L gis ny konsesjon for fortsatt regulering.


NVE går videre inn for at det slippes en minstevannføring på utbyggingsstrekningen som gjør lakseproduksjon mulig i elva.


Luostejok Kraftlag A/L har hatt konsesjon siden 1955. Konsesjonen ble satt til 50 år og Luostejok Kraftlag A/L søker om fornyet konsesjon. Søknaden innebærer ingen endringer i forhold til dagens situasjon.


Luostejokka ligger i Porsanger kommune i Finnmark. Elva er en del av Lakselvvassdraget som er nasjonalt laksevassdrag og vernet i Verneplan for vassdrag. Gaggavatn er regulerings- og inntaksmagasin til Luostejok kraftverk og regulert med fem meter.

Kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 10 GWh. Utbyggingsstrekningen er stort sett tørrlagt i perioden november til mai.

Luostejokka har frem til 2005 vært lakseførende opp til utløpet av kraftstasjonen. Deler av utbyggingsstrekningen har potensial som oppvekstområder for laks, og for å bedre forholdene for laksen, og legge til rette for produksjon på utbyggingsstrekningen, anbefaler NVE at Luostejok Kraftlag A/L pålegges å slippe en minstevannføring fra Gaggavatn på 0,8 m3/s. Dette vil føre til et årlig produksjonstap i Luostejok kraftverk på 1,26 GWh.

NVEs innstilling er oversendt Olje- og energidepartementet som vil stå for den videre saksbehandlingen.

Informasjon

Fiskeforvaltningen i Finnmark:Finnmarkseiendommen- Finnmárkkuopmodat, Postboks 133, N 9811 Vadsø, tel + 47 09975, Finnmarkseiendommen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Finnmarkseiendommens fiskeforvalter for alle elvene bortsett fra Alta,Tana og grenseelvene, som er fylkesmannens ansvar:

Fiskeforvalter Steinar Christensen tel + 47 09975 / + 47 90 50 33 29, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fylkesmannens fiskeforvaltning:

Fagsjef Harald Muladal, tel + 47 78 95 03 63 / + 47 97 52 67 04, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskeforvalter Morten Johansen ( spes.Tanavassdraget), tel + 47 789 50360 , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskekort