Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Jiesjohka / Iešjohka / Tanavassdraget 2016

John Henrik Gaup med 19,7 kilos laks tatt på stang i Jiesjohka 17-juni 2013
Laks: Sjøørret:

Fisketiden

20.05 - 10.08

Åpnes ikke for tilreisende fiskere i 2016

All hunnlaks over 80 cm / 5 kilo gjenutsettes

I august er det nattfredning mellom klokken 1800-0600.


13 mil med laks


Iešjohka er et av de store sidevassdragene øverst i Tanavassdraget med et nedslagsfelt langt innover på Finnmarksvidda. Den 130 kilometer lakseførende strekningen dominres av storlaks og mellomlaks, med et mindre innslag av smålaks.


Fra Šuoššjávri ned til Ássebákti følger riksvei 92 store deler av Iešjohka, til den møter Kárášjohka ved Skáidegeahči, 13 km ovenfor Karasjok tettsted og 4 mil fra Elvemunn, der Karasjohka og Anarjohka danner Tana.
.


Øvre grense for lakseførende strekning for Iešjohka: kartblad 1934 II, UTM 966 130, Iešjohkgorži.


Kart til Iešjohka
Det egentlige hovedvassdraget


Jiesjohka


Jiesjohka er det virkelige hovedvassdraget som kan ferdes med elvebåt og påhengsmotor, men er striere og farligere enn Karasjohka og Anarjohka.

Der Jiesjohka går sammen med Karasjohka, er det stryk med grus- og steibunn og gode gyte- og fiskeplasser 10 km, til du kommer ovenfor Sadijoks munning.


Videre oppover til stilla ved Holmestrand, 3 mil ovenfor Jiesjokmunningen, går elva mest i stryk. Bunn av grov kuppelstein og lite fiskervennlig. En mil ovenfor Holmestrand møter vi det flere kilometer lange Avjovarguoikka-stryket. Ovenfor her kommer sideelva Astijokka inn, som i en storsteinet ur. Men lenger oppe i denne elva er forholdene bedre for laksen.


Jiesjohka går stillere videre oppover, til et storsteinet stryk som kalles Gohas. Atter et langt stille parti til nye steinete stryk som Bahasas og Cottaguoikka. Ovenfor ligger innsjøen Suosjavrre og deretter følger kilometer på kilometer med stryk og høler og loner i fleng.


Under Jiesjokkfossen, 7,5 mil fra Jiesjokkmunningen, er det stopp for laksen.


Ved liten vannføring kan noen slengere klare å passere, men her velger også vi å stoppe. Som laksefiskere er vi ikke interessert i vassdraget videre, ei heller sideelvene med minimal oppgang av laks og sjøørret. Skal du på fisketur i Tana, går du heller direkte til grautfatet, de mange fiskeplassene vi har søkt å trekke frem på disse sidene..
Ikke siden 1972 var det blitt tatt så lite laks på norsk side av Tanavassdraget som i 2005!


Den beregna fangsten i Tanavassdraget i 2005 var 33,8 tonn. Det var 52 tonn mindre enn i 2003, og hele fem ganger dårligere enn i det beste lakseåret. Leder på Fylkesmannens miljøvernavdeling Trond Aarseth var bekymret, og er ikke helt sikker på hvorfor det stadig blir mindre laks i Tanavassdraget.– I den øvre del av vassdraget, Bávttajohka, Skiec?amjohka og Anárjohka, fantes det nesten ikke gytelaks lenger, fortalte Trond Aarseth til Sami Radio. Han regnet med at altfor hard beskatning var årsaken til at gytelaksen forsvinner.


Turistfisket må begrenses, mente han, og latil at også lokalbefolkningen må tåle begrensninger, hvis det dårlige fisket vedvarer. I så fall må den finske og norske regjeringen gjenoppta forhandlinger. Disse ble brutt i 2003 da Finland krevde garnrettigheter til finske hytteeiere.Fangst:
2007: 300 laks på 1876 kilo. Av dette var 78 smålaks,97 mellomlaks og 125 storlaks.


2010: 201 laks på 1028 kilo og 4 sjøørret på 6,6 kilo.

Informasjon

Tanavassdragets Fiskeforvaltning / Deanučázádaga guolástanhálddahus


www.tanafisk.no

Ringveien 41, 9845 Tana

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Direktør Hans-Erik Varsi

tel + 47 924 00 935

Leder for vassdrag og oppsyn:

Kjell-Magne Johnsen

tel + 47 906 85 088Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget


Banakas


9845 Tana


Tlf: 78927143 - 94807663

Fax: 78928696Hans-Erik Varsi

Tlf 78 92 88 11


Henry Henriksen (43)


Båteng


Tlf: 78 92 97 01


Ellen Henriksen


Båteng


9845 Tana


Tel: 78 92 88 26Torfinn Halvari (27)


Polmak


Tlf: 78 92 90 19 / 78 44 02 70


Per Nymo (29)


Tlf 78 46 64 24

Laksefiskerforening for Tanavassdraget


v/Odd Ivar Solbakk


Fanasgiedde


9845 Tana

Samisk garnfiskeforening


v/ Olaf Hansen


Fanasgiedde


9845 Tana

Tana Jeger og Fiskerforening


v/ John Georg Dikkanen


Skiippagurra


9845 Tana

Fiskekort

Se Fiskeguidens facebook-side.

Kategori: