Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Børselva / Vieksa / Ailigas 2017

( Foto: Jørn Roar Almaas )
Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden


Stine Lyder Strifeldt fra Alta tar med seg Julia (9) og Mia (5) til Børselva på sin første sesong som fluefisker. Foto: Eivind FossheimVillaks 01.06 - 31.08

Sjørøye 01.07 - 15.08.

Sjøørret 01.06 - 14.09

Fredningssoner: Patnisakvatnet, og fra Rakkasjohka og så langt oppover elva som laks forekommer. Fredningssone fra Børselv bru til sjøen i perioden 25. juni–31. august. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.Rekordår i Børselva 2012


Glimrende fiske etter flom!


Med en årsfangst i 2006 på 3,8 tonn, var Børselva blant de beste lakselvene i Finnmark i 2006. I 2010 var fangsten 2947 kilo, hvorav 1119 ble gjenutsatt.Beste
fisketiden var fra midten av juli til midten av august.Det ble tatt langt mer smålaks enn året før, mens tallet på mellomlaks og storlaks var noe mindre. Likevel ble årsfangsten meget bra. Ikke minst sjøørretfiskerne hadde en fin-fin sesong.Fangstene var langt over resultatene fra de to foregående år.

Fiskeguidens kjentmann tok den største laksen i 2004!


Fiskeguidens kjentmann og guide Edvin Aikio i Børselv, tok årets største laks på 15,8 kilo på slutten av storflommen i august. Et par timer før tok han en på 7 kilo. Begge fiskene var blanke og tydelig nykommere, selv så sent på sesongen.

Laksene ble tatt på et par russerfluer, noen klassikere i dobbeltkrok nr.4, som han hadde kjøpt i Murmansk.Børselva er avhengig av mye vann, men også ved mindre vannføring er fiske godt, spesielt øverst i elva i slutten av juli og ut august, sier Aikio.Stine Lyder Strifeldt sammen med oppsynsmann Ul-Johan Partapuoli. Foto: Eivind Fossheim/div>


Fiskeguidens kjentmann Edin Aikio, Fosselie, 9716 Børselv, tel +47 918 50 539, blir gjerne med deg som lokalkjent guide i elva og viser deg sine beste fiskeplasser. Han binder også fluer selv og gir deg råd både når det gjelder fiskemåten og fluevalget. Hva han skal ha for jobben, avtales på forhånd.

Typisk flomelv


Børselva med Vieksa og Ailigas renner ut på østsiden av Porsangerfjorden, 42 kilometer nord for Lakselv. Den er en en lang og det er typisk flomelv, der sjansene til fangst er avhengig av nedbør. Den kan stakes med elvebåt 10 km, til litt nedenfor Silfarfossen. Bildet til høyre er hentet fra canyon i Børselva.De første 20 km følger elva riksveien mot Børselvfjellet.


På den 4 km nederste strekningen renner elva rolig over sand og slam, men for øvrig består bunnen av grus og stein, med ypperlige gyte- og fiskeplasser hele veien videre oppover. Det er få store høler før du kommer opp til Badnisjokkfossen, der storparten av laksen stopper, 35 km fra sjøen.
Lett å se den, lett å ta den!


Det går laks opp i sideelva Vieksajokka, der storparten av den stopper i Vieksafossen, noen hundre meter ovenfor der Vieksajokka renner ut i Børselva. I den nederste del av Vieksajokka er det en del stryk og kulper over stein- og grusbunn. Lenger oppe går elva stille over sandbunn over Bordflata eller Bievddeguolba. Her er det lett å se laksen og like lett å ta den!

Mye sjøørret og sjørøye

I sideelva Ailigasjohka går det opp mye sjøørret og sjørøye og en god del smålaks. Fisken kan vandre helt opp til Ailigasjavrrek, 15 km fra sammenløpet med Børselv.

Glassklart vann


Elva har meget klart vann. Laksen kommer opp i midten av juni, men på grunn av Silfarfossen, tar det ofte noen uker før den viser seg i den øvre delen av vassdraget.Vanligvis sees den ved munningen av Vieksajokka rundt 7.juli, i Badnisjokkfossen mot slutten av juli, avhengig av flommen.

Ideell for fluefiske


Børselva er en vakker, bred, grunn og klar elv med fine loner. Mye laks, sjøørret og sjørøye på den 35 km lange fiskestrekningen samt bielvene. Ideell for fluefiske, spesielt i den øvre delen.Her skal være tatt laks på 27,3 kg. Sjøørreten kan bli 6 kg og sjørøya 2 kg. Oppgang av sjøørret og sjørøye skjer i slutten av juli og utover i august.

Ole Jensen har tatt en 15,5 kilos laks på flue. Populære mønstre er Green Highlander, Thunder & Lightning og Rusty Rat i størr. 6-8.
JEOS i Rypefjord importerer skotske fluer som selges i Kafé Bungalåven ved Børselva, der du også får kjøpt fiskekort. Børselv JFF forpakter elva.


Jentene kommer!


Oslo-jenta Marit Kronen skapte fiskefeber ved sitt besøk på Bungalåven i sommer. Dreven som hun både er med fluestanga og som fluebinder, samlet hun gutta rundt seg som fluepapir. Og visst ble det uttelling. Per Fotland fra Bergen fikk nemlig en 10,6 kilos laks på en av fluene hun bandt for ham.

Smellvakker, men farligHelge Limstrand og Sven Olav Johnsen- Børselva er en av de vakreste og klareste lakselvene i Finnmark, sier Helge Limstrand og Sven Olav Johnsen, begge fra Bjørnevatn. Limstrand har fisket i elva i 35 år og vet hvor sky laksen her kan være.

- Med elvebredden full av rullestein, forplanter dine bevegelser seg til hele elven utenfor. Du må snike deg frem bak fjellnabber og fjellbjørk for å unngå å skremme ditt bytte, legger han til.

Limstrand advarer fiskere å vade i elva. Setter du rullesteiner i bevegelse, går du ikke bare på trynet. Hele bunnen raser vekk under deg, med de kraftige understrømmene som finnes her, fastholder han, og viser til at selv lokalkjente folk har druknet under fiske i Børselva.

Nattfiske best


Børselva er "sen". Beste fisketiden er slutten av juli og i begynnelsen av august. Med sitt klare vann fra bre og permafrost, er det best å fiske om kvelden og om natta.


Limstrand foretrekker fluer i en kombinasjon av blankt og grønt eller en Thunder & Lightning.


Elva virker godt forvaltet med et effektivt oppsyn. En glimrende lakselv for sportsfiske.


Laksen er tilbake i Børselva etter at kommunen satte ut sel-skremmere under vann, melder NRK Finnmark 22.juni 2005:

Porsanger kommune går aktivt til verks for å skremme selen bort fra elvemunningene slik at laksen kan gå opp. Og det er ikke en dukke som ligner selfangeren Steinar Bastesen som er plassert under vann for å skremme bort selen. Nei to store høyttalere er plassert ved elvemunningen som gir fra seg en lyd som selen blir skremt av, men som laksen ikke bryr seg om.
– I Børselva har dette ført til mer laks, og nå vurdere vi å sette ut selskremmere også ved munningene av Lakselva og Stabburselva, sier ordfører i Porsanger, Bjørn Søderholm til NRK.
Store mengder sel har i mange år vært et stort problem for all slags fiske i Porsanger, og de siste årene har kommunen satt inn flere tiltak for å bøte på skadene. Sist vinter splittet de opp selflokkene ytterst i fjorden, i håp om at gytetorsken skulle komme inn. Og etter mange år med svart hav i Porsanger, ble det i år et godt torskefiske inne på fjorden. Nå handler det om laksen, og prosjektet med selskremmere i Børselva er så vellykket at kommunen vurderer å gjøre det samme også i Stabburselva og i Lakselva, melder NRK Finnmark.

Fangstrapporter:


1995: m/ Vieksa og Ailigas: 1596 kg laks (2,8) og 149 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


1996: m/ Vieksa og Ailigas: 1502 kg laks (2,5) og 179 kg sjøørret/sjørøye (0,8)

Emil Aronsen tok den største, en rugg på 15,5, på flue


1997: 1328 kg laks (2,4) og 289 kg sjøørret/sjørøye (0,8)

Detaljer fangst 1997: 543 laks på 1328 kg, 155 sjøørret på 122 kg og 226 sjørøyer på 167 kg


1998: m/Vieksa og Ailiga: 2198 kg laks (2,2) og 378 kg sjøørret (0,9)


1999: m/Vieksa og Ailiga: 3112 kg laks (2,2) og 132 kg sjøørret (0,7)


2000: 686 smålaks,334 mellomlaks og 46 storlaks, som tilsammen blir 1066 laks på 3258 kilo. I tillegg ble det tatt 255 sjøørret på 259 kilo og 141 sjørøyer på 123 kilo.

Den største laksen veide 13 kilo og ble tatt på flue i juli. Den største sjørreten veide 5,7 kilo og ble tatt på flue i august.


2001: 3007 kilo laks (3,2) og 270 kilo sjøørret og 190 kilo sjørøye (0,9)


2002: 1774 kilo laks (3,2) og 419 kilo sjøørret/sjørøye (0,9)


2003: 667 laks på 1936 kilo, 186 sjøørret på 188,5 kilo og 688 sjørøyer på 482,5 kilo.


2004: 956 laks på 2193,3 kilo, 444 sjøørret på 363,4 kilo og 532 sjørøyer på 407,4 kilo.


2005: 2748 kilo laks og 575 kilo sjøørret/sjørøye.


2006: 1428 laks på 3791 kilo, 236 sjøørret på 220 kilo og 182 sjørøyer på 131 kilo.


2007: 714 smålaks, 216 mellomlaks og 55 storlaks, som tilsammen utgjør 985 laks på 2592 kilo. I tillegg ble det tatt 261 sjøørret på 221 kilo og 181 sjørøyer på 132 kilo.


2008: 1073 laks på 2601 kilo og 200 sjøørret/sjørøyer på 209 kilo


2009: 1108 laks på 2874 kilo og 175 sjøørret på 177 kilo. Det ble tatt 4 laks på over 13 kilo, 2 av dem ble gjenutsatt.


2010: 2947 kilo laks, hvorav 1119 ble gjenutsatt.132 kilo sjøørret og 1 kilo sjørøye.2012: 1361 laks på 3875 kilo, 259 sjøørret på 236 kilo og 63 sjørøyer på 42 kilo. Av dette ble gjenutsatt 198 laks på 931 kilo, 29 sjøørret på 18 kilo og 59 sjørøyer på 40 kilo.2016: 879 laks på 2663 kilo og 312 sjøørret/sjørøyer på 314 kilo, hvorav 126 laks på 449 kilo og 41 sjøørret/sjørøyer på 42 kilo ble gjenutsatt.
Olgakulpen er en populær fiskeplass. Foto: Eivind Fossheim4 fiskesoner:Den nederste sonen, sone 1, går fra Børselv bru og 8-10 kilometer oppover til midten av den trange canyonen.Badnisatfossen.

Sone 2 går videre oppover til ovenfor Badnisatfossen.

Sone 3 omfatter strekningen fra ovenfor Badnisatfossen og så langt sørover som foreningen disponerer fiskeretten.

Sone 4 omfatter de to sideelvene Ailigas og Vieksaelva.Skotske fluer:JEOS i Rypefjord importerer skotske fluer som selges i Kafé Bungalåven ved Børselva. Børselv JFF. Kortsalg Bungalåven Kafe; Børselv

Informasjon

Fiskeforvaltningen i Finnmark:Finnmarkseiendommen- Finnmárkkuopmodat, Postboks 133, N 9811 Vadsø, tel + 47 09975, Finnmarkseiendommen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Finnmarkseiendommens fiskeforvalter for alle elvene bortsett fra Alta,Tana og grenseelvene, som er fylkesmannens ansvar:

Fiskeforvalter Steinar Christensen tel + 47 09975 / + 47 90 50 33 29, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fylkesmannens fiskeforvaltning:

Fagsjef Harald Muladal, tel + 47 78 95 03 63 / + 47 97 52 67 04, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskeforvalter Morten Johansen ( spes.Tanavassdraget), tel + 47 789 50360 , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.ForvalterBørselv Jeger- og Fiskerforening,

leder Asgeir Samuelsen,

Pb 83, N-9716 Børselv,

tel + 47 975 25 787.

Børselva


Elvevakter:Bente Samuelsen.

Ul-Johan PartapuoliFiske og overnatting


Bungalåven

Fiskekort

Forpakter:

Børselv JFF.

www.borselva.net

Kortsalg ved Børselv Bygdehus 15:00-18:00

tel + 47 97 06 44 57Fiskearter: Laks, sjøørret og sjørøye.

Pris: Prisklasse 4. Elva er inndelt i 4 soner for pris og kort-antall.

Kortsalg:

Bungalåven Vertshus, Børselvveien, 9716 Børselv, tel + 47 78 46 48 01.

Børselv Samvirkelag, 9716 Børselv, tel + 47 78 46 43 06.


Info om fiskekort: tel + 47 97 06 44 57

For sone 1 er det loddtrekning på fiskekort i Børselv Bygdehus fra kl.15 til 18 (19), der man også få desinfisert utstyret.