Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Anarjohka / Anárjohka / Tanavassdraget 2012

Laks: Sjøørret: Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

Fisketiden

20.05 for lokale fiskere, 01.06 for tilreisende fiskere. Fiskestopp for alle: 10.08

All hunnlaks på over 80 cm / 5 kilo gjenutsettes

I august er det nattfredning mellom klokken 1800-0600.


Utspring i nasjonalparken


Anárjohka har blant annet sine utspring i de sørvestlige delene av Øvre Anárjohka nasjonalpark og renner nordøst gjennom parken til den løper sammen med Skiehččanjohka. En rekke sideelver drenerer til Anárjohka og totalt er det en lakseførende strekning på 250 kilometer.


Store deler av elva er lett tilgjengelig fra bil. I tillegg til laks finnes også mange spennende fiskearter i vassdraget.


Øvre grense for lakseførende strekning for Goššjohka: kartblad 2032 IV, UTM 174 435, ved elvemøte.


Kart til Anárjohka
Fluestryk som perler på en snor!Tana dannes egentlig av tre store elver. Det er Anarjohka, Karasjohka (se Karasjohka) og Jiesjohka (se Jiesjohka). Jiesjohka renner ut i Karasjohka , 4 mil fra Elvemunn, der Karasjohka og Anarjohka danner Tana.
Noen av de mest spennende fiskeplasser finner vi i Karasjohka, Iesjohka og Anarjohka og sideelva Gosjohka langt oppe i Anarjohkadalen. Her ligger fine fluestryk og skumle høler som perler på en snor langt inn i ødemarkene. Dette er godbiter for en stresset søring som har lært seg å leve med myggen.
Anarjohka


Anarjohka har sitt utspring fra Gavnejavrre og Bosminjavrre like ved< finskegrensen. Elva løper sammen med grenseelva Skitccamjohka og følger riksgrensen til samløpet med Karasjohka, 7 kilometer nord for den finske tollstasjonen Krigasniemi.Den øverste delen av elva renner gjennom myrlendt terreng med større og mindre vann. Etter hvert blir den striere med stryk og fosser som Ulvefossen, Portfossen og Storfossen.
Fra norsk side går det bilvei til Iskuras, 20 kilometer sør for grenseoveregangen ved Karigasniemi. På finske side går det bilvei til Angeli (Bassevuovdd på norsk side) 65 kilometer.

I Bassevuovdde er det fjellstue. Storfossen fjellstue ligger ovenfor Storfossen, 15 kilometer nord for Bassevuovdde.


Elva har lite vann og kan være vanskelig å forsere med elvebåt på liten vannstand. Det kan være lurt å leie elvebåt med fører på finsk side opp til Ulvefossen.

I Anarjohka finnes harr, sik, ørret, gjedde, lake og abbor. Laksen går til Ulvefossen, da fortrinnsvis smålaks, som kan være vanskelig å få på kroken når gjedda ligger på lur.

Med tilstrekkelig vannføring i Anarjohka, kan du kjøre med påhenger eller stake deg frem hele strekningen fra Elvemunn og helt opp til Ulvefossen. Ved Portfossen må båten trekkes over land, men laksen har ingen problemer med å komme seg opp.

Skieccamjohka renner ut i Aanarjohka 12 km nedenfor Ulvefossen, og den kan stakes med elvebåt 4 mil helt opp til Njuolasjoks munning, dit også laksen kan vandre. På strekningen er flere langstrakte, mindre sjøer, og mellom sjøene finner du fin-fine stryk og høler med grus og steinbunn. Bare en liten advarsel: I sjøene kan du få gjedde på 12 kilo!


Gull!


Ejohka (Fosselva) renner ut i Anarjohka vest ved Jorgastak, 45 km fra Elvemunn. Denne elva er stri, men laksen går 3 mil. Grov grus- og steinbunn. Her har vært drevet gullvasking, men mulighetene til å finne laks er atskillig bedre.

Ikke siden 1972 har det blitt tatt opp så lite laks på norsk side av Tanavassdraget som i 2005!


Den beregna fangsten i Tanavassdraget i 2005 var 33,8 tonn. Det er 52 tonn mindre enn i 2003, og hele fem ganger dårligere enn i det beste lakseåret. Leder på Fylkesmannens miljøvernavdeling Trond Aarseth er bekymret, og er ikke helt sikker på hvorfor det stadig blir mindre laks i Tanavassdraget.
– I den øvre del av vassdraget, Iejohka, Kárájohka, Bávttajohka, Skiec?amjohka og Anárjohka, finnes det nesten ikke gytelaks mer, fortalte Trond Aarseth til Sami Radio 30.januar 2006. Han regner med at for hard beskatning er årsaken til at gytelaksen forsvinner.
Turistfisket må begrenses, mener han, og legger til at også lokalbefolkningen må tåle begrensninger, hvis det dårlige fisket vedvarer. I så fall må den finske og norske regjeringen gjenoppta forhandlinger. Disse ble brutt for to år siden da Finland krevde garnrettigheter til finske hytteeiere.Fangst:
2007: 76 laks på 237 kilo. Av dette var 40 smålaks, 34 mellomlaks og 2 storlaks.
Se Tanavassdraget.2010: 118 laks på 440 kilo og 13 sjøørret på 33 kilo.

Informasjon

Tanavassdragets Fiskeforvaltning / Deanučázádaga guolástanhálddahus


www.tanafisk.no

Ringveien 41, 9845 Tana

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Direktør Hans-Erik Varsi

tel + 47 924 00 935

Leder for vassdrag og oppsyn:

Kjell-Magne Johnsen

tel + 47 906 85 088


Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget

Banakas

N-9845 Tana

tel + 47 78927143 / + 47 94807663

Hans-Erik Varsi

tel + 47 78 92 88 11Henry Henriksen

Båteng

tel + 47 78 92 97 01Torfinn Halvari

Polmak

tel + 47 78 92 90 19 / + 47 78 44 02 70Samisk garnfiskeforening

v/ Olaf Hansen

Fanasgiedde

N-9845 TanaTana Jeger og Fiskerforening

v/ John Georg Dikkanen

Skiippagurra

N-9845 Tana

Fiskekort