Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ånderelva /Åndervassdraget 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks 01.07 - 31.07

Sjøørret 01.07 - 31.08

Fisket stengt fra onsdag kl.18 til torsdag kl.18

Døgnkvote 1 laks


Fine fiskestrekninger mellom Gamalsæterfossen og Åndervannet


Elva flyter stille de første 1500 meter fra sjøen og oppover. Deretter blir den striere, over en bunn av grus og stein opp til Gamalsæterfossen, 2 km fra sjøen.
Ovenfor fossen ligger en fin elvstrekning for sportsfiske, med småstryk og kulper opp til Åndervatnet. Klart vann.


Laksen går på elva fra slutten av mai, men det meste av fisken kommer opp i midten av juni.


Det er også god oppgang av sjøørret, men forholdsvis lite sjørøye.

I Åndervatnet er fiske etter innlandsfisk tillatt alle dager og hele året, men i fredningstida for anadrome laksefisk skal fisket foregå minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter.

Isfiske:


I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks til og med 30. april. I tillegg til de agntyper som generelt er tillatt, kan alle former for organisk agn benyttes, unntatt reke.
I Åndervatnet er fiske med botngarn og teiner etter innlandsfisk tillatt alle dager og hele året. Ved garnfiske skal største tillatte maskevidde være 21 mm (30 omfar), og overtelna skal til enhver tid være neddubbet minimum 1 m under overflata.


Garn og teiner skal settes minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter eller vandrer. Garn skal også settes minimum 50 m fra øvrige gyteelver og gytebekker. Hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt.

I fisketrapper, herunder også renner som er sprengt ut for å lette oppgangen for anadrome laksefisk, og ei strekning på 50 m ovenfor og nedenfor disse er alt fiske forbudt.
Fangstrapporter:


1995: 53 kg laks (1,3) og 7 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1996: 235 kg laks (1,5) og 30 kg sjøørret/sjørøye (0,6)


1997: 313 kg laks (1,8) og 25 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1998: 169 kg laks (2) og 23 kg sjøørret/sjørøye (0,5)


1999: 414 kg laks (2,1) og 28 kg sjøørret/sjørøye (0,9)


2000: 341 kilo laks (2,6) og 2 kilo sjøørret/sjørøye (0,2)


2001: 153 kilo laks (2,1) og 2 kilo sjøørret/sjørøye (0,5)


2002: 21 laks på 59,8 kilo og 1 sjøørret på 1,1 kilo.


2004: 36 laks på 67,4 kilo og 20 sjøørret på 13 kilo.


2005: 72 laks - 136,2 kilo og 55 sjøørret - 38,5 kilo.


2006: 32 laks på 71 kilo og 15 sjøørret på 15 kilo.


2007: 61 kilo laks og 18 kilo sjøørret.


2008: 44 laks på 92 kilo og 67 sjøørret på 36 kilo.


2009: 20 laks på 41 kilo og 3 sjøørret på 3 kilo.


2010: 26 laks på 52 kilo og 12 sjøørret på 12,6 kilo


2011: 14 laks på 14,8 kilo, og 3 sjøørret på 2,3 kilo


2012: 24 laks på 54 kilo, 5 sjøørret på 4 kilo og 1 sjørøye på 1 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 1 laks på 1 kilo


2016: 54 laks på 117 kilo og 37 sjøørret/sjørøyer på 23 kilo, hvorav 9 laks på 29 kilo og 5 sjøørret/sjørøyer på 2 kilo ble gjenutsatt.

Informasjon

Forvaltning:


Tranøybotn og omegn Jeger og Fiskerforening.


Fylkesfiskeforvalter:


Fiskeforvalter Knut Kristoffersen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni

Miljøvernavdelingen

Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postboks 6105, N-9291 Tromsø

tel + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms


Overnatting:
Senjahesten Turistsenter, 9392 Stonglandseidet, tel + 47 77 85 48 80.

Tranøybotn Camping, Tranøybotn, 9304 Vangsvik, tel + 47 77 85 32 22.

Fiskekort

Ronny Clausen, Langhågen 34, 9300 Finnsnes, tel + 47 908 45 236.