Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Løksebotnvassdraget 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks 01.07 - 31.07

Sjøørret 01.07 - 31.08

Sjørøye 01.07 - 31.07

Elva er fredet onsdager kl.18 til torsdager kl.18.

Døgnkvote på 1 villaks pr. person. Når kvoten er tatt, skal laksefisket stoppes.Fra sjøen til nederste bru, samt i Røyrbakkvatnet minimum 200 meter fra utløpselva og fra Røyrelva kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.september.


En liten, men utrolig produktiv elv som er spesielt god etter regnvær.Elvebunnen fra sjøen i Løksebotn og 1,5 km oppover til Røyrbakkvatnet består av kalkstein og grus, med gode gyte- og fiskeplasser.


Ned i det 3 km lange vatnet renner den 5 km lange Røyrelva. Den er nokså stri. En del av fisken stopper ved en liten foss, mens noe går videre.


Også Øveroselva renner ut i Røyrbakkvatnet. Her kan laksen gå opp 200 til en foss.


Laksen kommer sist i mai. Den går opp i Røyrbakkvatnet og videre oppover Røyrelva til Grønlielva, 2,5 km fra Røyrbakkvatnet.


Sjøørreten og sjørøye kommer opp i midten av juli.

Isfiske:


I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks til og med 30. april. I tillegg til de agntyper som generelt er tillatt, kan alle former for organisk agn benyttes, unntatt reke.Fangstrapporter:


1995: 89 kg laks (1,5) og 879 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1996: 99 kg laks (1,7) og 497 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


1997: 112 kg laks (2,2) og 489 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1998: 31 kg laks (1,7) og 250 kg sjøørret/sjørøye (0,6)


1999: 127 kg laks (2,5) og 1069 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


2000: 159 kilo laks (2,3) og 732 kilo sjøørret/sjørøye (1,1)


2001: 87 kilo laks (3,6) og 367 kilo sjøørret/sjørøye (0,8)


2002: 8 laks på 25,3 kilo, 553 sjøørret på 300 kilo og 21 sjørøyer på 10 kilo.


2003: 25 laks på 49 kilo, 603 sjøørret på 432,2 kilo og 92 sjørøyer på 42,5 kilo.


2004: 39 laks på 55,7 kilo, 470 sjøørret på 374 kilo og 50 sjørøyer på 33,8 kilo.


2005: 44 laks på 102 kilo, 837 sjøørret på 675,5 kilo og 307 sjørøyer på 192,6 kilo.


2006: 63 laks på 155 kilo, 868 sjøørret på 794 kilo og 77 sjuørøye på 46 kilo.


2007: 47 kilo laks og 570 kilo sjøørret/sjørøye.


2008: 24 laks på 96 kilo, 413 sjøørret på 394 kilo og 8 sjørøyer på 5 kilo.


2009: 8 laks på 15 kilo, 190 sjøørret på 204 kilo og 8 sjørøyer på 6 kilo.


2010: 37 laks på 81 kilo, 595 sjøørret på 617 kilo og 37 sjørøyer på 21 kilo


2012: 65 laks på 167 kilo, 668 sjøørret på 803 kilo og 58 sjørøyer på 33 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 2 laks på 1 kilo, 31 sjøørret på 8 kilo og 2 sjørøyer på 1 kilo


2016: 65 laks på 114 kilo og 849 sjøørret/sjørøye på 652 kilo, hvorav 15 laks på 8 kilo og 135 sjøørret/sjørøyer på 63 kilo ble gjenutsatt.Fylkesfiskeforvalter:


Fiskeforvalter Knut Kristoffersen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni

Miljøvernavdelingen

Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postboks 6105, N-9291 Tromsø

tel + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms

Informasjon
Løksebotn/Rørbakken grunneierlag.

Fiskekort

Fiskekortet koster 100 kroner døgnet pluss 100 kroner i depositum.,kjøpes hos Elvelund Camping, Sjøvegan,9350 Sjøvegan, tel + 47 77 17 18 88