Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lakselva på Senja / Laukhellevassdraget 2017

Kai-Morten Arnesen med sin gjenutsatte laks på 12,5 kg på flue i sone 1 den 12.juni 2014
Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks 15.06 - 31.07

Sjøørret 01.06 - 31.08

Sjørøye 01.07 - 20.08

Tilbakesetting av all vill hunnlaks >80 cm. For mindre laks: Døgnkvote 2 laks per fisker. Totalkvote 200 sjørøye for hele vassdraget.

Nedenfor Stengholla, samt i Høglivatnet (Trollbuvatnet), Sørlivatnet (Allmenningsvatnet), Store Svanvatn og Lille Svanvatn minimum 200 m fra inn og utløpselv kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09.Lakselva på Senja var den 5. beste sjøørretelva i Norge i 2014


Med en fangst på 1260 sjøørret, hvorav bare 4 prosent ble gjenutsatt, var Lakselva på Senja den 5 .beste sjøørretelva i Norge i 2014.Oppgangen foregår normalt fra 15 juli. Snittvekta ligger på 0,5 til 2,0 kilo, men det ble i 2010 tatt ørret på over 6 kilo.Det er til tider også mye sjørøye.

Tørrfluefisket etter sjøørret og sjørøye er utbredt.Laksen går opp tidlig, men den sikreste perioden er normalt fra siste uke i juni. Med flytering kan den eventyrlystne ”drifte” deler av elva, Sørli- og Høglivatnet. Du vil da komme over fine fiskeplasser som pga tilgjengeligheten ikke er mye besøkt, sier Oddvar Brenna i elveeierlaget AL Lakselva, som er behjelpelig med gode råd om fiske og overnatting, samt tilgang til andre av Senjas vassdrag.

Oddvar Brenna,

tel + 47 77 83 79 76,
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.lakselva.com


Eventyrlig opplevelse


Lakselva på Senja, eller LaukhelleLakselv som den egentlig heter, er en av de vakreste lakselver jeg kjenner som fluefisker med enhåndsstang.Den som ikke har fisket i Troms, bør straks legge opp en tur som omfatter et besøk både til denne lakselva på Senja og til Reisaelva og Målselva. Alle tre er like praktfulle på hver sin måte, og med et naturmiljø som kan ta pusten fra enhver sportsfisker på jakt etter den eventyrlige opplevelsen.
Den egentlige Lakselva er fra samløpet til de to elvene Kaperelva og Svanelva og ned til sjøen, her den danner en rekke mindre sjøer før den renner ut i Laksfjorden.
Kaperelva er den minste av elvene. Her kan laksen gå opp 2 km til den stopper under Kaperfossen.


Svanelva er hovedvassdraget. Mesteparten av den går temmelig stille, men det er flere stryk og høler med gode fiskeplasser. I Svanelvfossen kan laksen gå via en trapp og helt opp til Svanelvvatna, og spesielt på den siste 5 km lange strekningen, er det mange fine fiskeplasser.

De beste fiskeplassene finnes i de øvre deler av Kaperelva og Svanelva, mener noen. Andre foretrekker sone 2 og fossene i nedre Svanedalen. Bildet øverst er av Rolv Cato Nergård med sin laks på 4,7 kilo, tatt i juni 2000 i innoset (ikke fra båt) nederst i sone 2, fotografert av fiskeren selv med selvutløser.


Det tas en god del laks på dorg, på en blank skjesluk kalt Stikling.
Båtfiske innos og utos skremmer fisken ut på dypere vann


Mellom det tredje og fjerde vannet finner du sone 3. Prøv den vesle hølen på brekket på oversiden av fossen. Dersom her ikke finnes fiskere med båt, er mulighetene store for å knipe en fisk eller to på utoset her. Her som i mange andre innsjøer, misbrukes båtfisket. Ved å fiske fra båt i innos og utos, går fisken i dekning ved å trekke ut på dypt vann og lukke kjeften. Båtfiske hindrer stangfiske fra land.
Dette er vår lokale kjentmann og sportsfisker Richard Erlandsen bare delvis enig i. På stor elv må man ut i båt for å fiske skikkelig den nedre delen av sone 3( Hellefossen), presiserer han.


Richard Erlandsen kommer også med et glimrende tips til de av oss som jakter på sjørøya: Er du heldig, kan du her rundt 10.juli oppleve et eventyrlig sjørøyefiske i forbindelse med døgnflueklekkingen.


Ellers er Sørlivatnet kjent for godt sjørøyefiske. I 1999 fikk vi en flom sist i juli og enkelte tok da mellom 50-100 røyer på et par dager. Da hadde det nesten ikke vært fisket sjørøye i hele vassdraget tidligere, forteller Erlandsen.

Små fluer, liten markkrok og små sluker og spinnere


Til fiske etter sjørøya anbefaler Richard Erlandsen små fluer; nymfer, tørrflue, våtflua Olsen og spinnere. For å lure sjøørreten på kroken, benyttes mye små brune og grå fluer med sølvbuk, mens man for laks bruker tradisjonelle mønstre og litt større fluer. Spinnere og mindre sildesluker i blanke utgaver. Wobblere er forbudt å bruke.


Toby i sølv og svart og møresilda er mine favoritter i elver som dette. Prøv Jølster-metoden( les om metoden på siden om Jølstra/Jølstravatnet) etter sjøørreten, med lettspinnstang, 017-sene og 14-krok med en nymfelang mark.

Forutsatt at det ikke benyttes klepp under fiske og at villaks settes tilbake, tillates fiske fra sjøen og til nedre kant av Stengholla, samt i Høglivatnet (Trollbuvatnet) og Sørlivatnet (Allmenningsvatnet) minimum 200 m fra inn og utløpselv; fra og med 1. september til og med 14. september.

Fiske etter innlandsfisk skal foregå til de tider og med de redskaper som gjelder for fiske etter anadrome laksefisk.

I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks til og med 30. april. I tillegg til de agntyper som generelt er tillatt, kan alle former for organisk agn benyttes, unntatt reke.

Garn og teiner (jf §§ 7 og 8) skal settes minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter eller vandrer. Garn skal også settes minimum 50 m fra øvrige gyteelver og gytebekker (jf § 12 for definisjon av gyteelv/gytebekk). Hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt.

Beste fisketid


Beste fisketid for laks er juli og august. Sjøørret og sjørøye kommer opp i månedskiftet juni - juli, sjøørreten fra først i juli til ut i september.


Fiskeplassen mot utløpsoset nedenfor brua. Foto: Eivind Fossheim.Forvalterne til Lakselva på Senja må skjerpe seg!


To sportsfiskere fra Harstad fikk seg en ubehagelig overraskelse ved sitt midtsommermøte med Lakselva på Senja 21.juni 2002. Erlend Welde har sendt oss denne rapporten, som vi her gjengir det meste av.
Elveeierlagets leder Oddvar Brenna beklager.

- Her har skjedd alvorlige regelbrudd. Fiskere som oppfører seg slik de gjorde mot de to harstadværingene, vil bli utvist fra elva for bestandig, svarte han på anklagene.


- Som ivrig bruker av FISKEGUIDEN vil jeg først takke for mye nyttig informasjon. Det var for meg naturlig å bruke den til å planlegge en to-dagers tur til Senja. Målet var Lakselva på Senja, eller Laukhelle Lakselv. Elva blir meget rosende beskrevet, og får gode terningkast hos dere, innledet Erlend Welde sitt e-mail-brev.

- Dessverre ble ikke resultatet av vår tur like hyggelig som vi hadde håpet, og jeg har noen tips og advarsler som andre kanskje kan dra nytte av. Jeg kan med en gang avsløre at turen ble resultatløs fangstmessig, noe som slett ikke er uvanlig for en gjennomsnittlig laksefisker, og er et dårlig grunnlag for syting og klaging.

Den rekordtidlige våren i nord gav håp om tidlig oppgang, og en langvarig tørkeperiode med påfølgende plaskregn de to siste døgn, ført til høy puls da vi ankom elvemunningen. Kortsalget startet kl.1800. Vi rakk ikke fram før kl 1900, og kjøpte to kort i sone 5. Vi ba kortselger om råd, men hun visste dessverre lite om fiske, og i særdeleshet fluefiske. Vi hadde enhåndsstenger. Markstengene lå igjen på loftet hjemme.

I følge kortselger var det tatt "en del fisk" i sone 5, så vi håpet på en fin natt. Sonen starter der Svanelva møter Kaperelva, og sammen danner Lakselva. Vi bestemte oss for å starte her, da dette området ligger nær veien, og vi var lite kjent.

Vi ble mildt sagt overrasket over å se 7 biler parkert ved broa over Svanelva. Her ligger det fem-seks små fossekulper hvor laksen stopper, før den fortsetter sin ferd videre til fjells, men alle var okkupert av lokale fiskere. Den største (og beste?) kulpen var kringsatt av seks mann, som fisket to og to. Samtlige benyttet 14-17 fots to-håndsstenger med fluesnøre, to meter fortom, og mark med 40 grams slangesøkke. De stod bom fast på plassene sine. Etter to timers venting, ga vi opp.


Det viste seg at elva har 60 grunneierkort, og de som benytter kortene, "skal forsøke å fordele seg mest mulig over hele vassdraget...", noe de kanskje ikke helt hadde fått til!??!

Lenger nede i sonen kom vi i prat med en hyggelig fisker. Grunneier han også, men ikke med de andres fiendtlige innstilling. Han kunne fortelle at gruppen vi møtte, holdt til på dette området hele året. Telt og lavvo står der fast hele sommeren, og kommer man forbi mens folket har en pause, hopper det alltid en eller to ut i elva, for å "holde på kulpen". Dette til tross for at vi så skilt flere steder langs elva, som oppfordrer til god "fiske-etikette". Han beskyldte også gjengen for å "rykke" fisk i kulpen ved lav vannstand og klar elv. Dessverre fikk jeg ikke navnene på disse elendige sjelene, som klarte å forpeste en ellers fin tur, skriver Erlend Welde.

Så legg gjerne ut et tips til de som vurderer en tur til Lakselva: Er du markfisker med spisse albuer, så prøv gjerne. Hvis ikke, så styr unna Sone 5! (Lenger ned i sona går elva bred, grunn og stri, og i følge vår vennlige kjentmann, stopper fisken sjelden opp i de få hølene mer enn 2-10 minutter. Nederst i sona er elva stor, stilleflytende og vanskelig tilgjengelig fra vei. Her fiskes det best fra båt.

Forøvrig kan det og nevnes at ved store regnfall stiger elva raskt i de øvre delene, men at det kan gå flere dager før det merkes i de nedre sonene og ved munningen, fordi de fire vannene i vassdraget først må fylles opp. Så selv om det er stor-oppgang i øvre del kan det være helt dødt i sone 1 og 2.Håper dere kan oppdatere infoen deres om Lakselva, slik at andre kan unngå den smellen vi gikk på, slutter Erlend Welde fra Harstad.

Beklager


AL Lakselva beklager opplevelsen. Vi har klare regler på bevegelig fiske. Ingen skal kunne okkupere plasser. Alle skal slippe til, og alle skal ha en hyggelig opplevelse, fastslo formannen i AL Lakselva, Oddvar Brenna i en kommentar til Fiskeguiden.

Bevegelig fiske er nedfelt i fiskeregelen for vassdraget og omfatter alle som kjøper kort og andelshavere. Her skal det ikke være unntak. Slik det beskrives i leserbrevet er det et klart brudd på regelene, og helt uakseptabelt. Ulike sanksjoner er aktuelle bla. utestengelse fra vassdraget.
Veiledning og merking arbeides det med. Vi registrerer at mange fiskere kommer utenfra vassdragets naturlige omland og trenger veiledning og presentasjon av vassdraget. Dette arbeider vi mye med, bla har vi opprettet en egen Internettside: www.lakselva.com, og vi skal videre utarbeide en ny folder om vassdraget i løpet av kommende vinter. Målet er at langveisfarende folk lett skal kunne orientere seg langs vassdraget og finne fram til de gode fiskeplassene på egen hånd. Enkelte soner er mer egnet for fluefiske enn andre, og det skal vi informere om. Storfossen og Lillefossen i sone 5 er trange plasser som ikke er særlig egnet for fluefiske når elva er lita. Det er imidlertid gode makkplasser.

I år er vannstanden liten i elva. Det grenser helt opp til tørke. Det gjør at fiskerne samler seg på de plassene med "noe" vatn, og ikke sprer seg langs vassdraget. Vassdraget er ca. 4 mil langt. Her er mange gode fiskeplasser. Ingen behøver å "stå oppå hverandre". De to sportsfiskerne fra Harstad har vært uheldige med valg av plass og tidspunkt. Det kan ikke vi gjøre noe med i ettertid. De har kanskje ikke fått god nok veiledning og informasjon. De er velkommen et annet år. Da skal vi sørge for at de får skikkelig henvisning. De kan også følge med på siden vår og etter hvert sitte heime og planlegge. Det skal også være mulig å bestille kort på nettet.

Alle fiskerene skal få et "fangsstatistkk - skjema" sammen med fiskekortet de kjøper. Her står bla navn og telefonnummer på styret og oppsynslederen. Tvilsomme hendelser kan rapporteres inn og vi skal etter evne gripe inn - dersom vi har mulighet, understreket Oddvar Brenna.
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

De lokale andelshaverne sitter på steinene sine på de beste fiskeplassene!


Fra Per Ragnar Holmstad har vi fått følgende kommentar til oppslaget om Lakselva på Senja:


- Vel, for å gjøre en lang historie kort har familien eid en del av elva tidligere og jeg kjenner den godt fra flere hytte/fisketurer. Jeg fisker primært sjørøye og sjøørret når jeg er der, og har "mine" plasser som "har gått i arv" fra bestefar og resten av slekta. Slik sett er jeg heldig fordi jeg alltids finner et sted å væte snøret på der det er muligheter for fisk. Det gjelder sannelig ikke for resten av allmennheten...

Bevegelig fiske har egentlig aldri blitt praktisert i elva. Lokale andelshavere sitter på steinene sine på de beste plassene så lenge forholdene for fiske er til stede. Når de ikke er til stede er det sjelden fisk der. Se på båtfisket i innosene og tilstandene i Hellefossen, til dels også i Sjøfossen som etter hvert har blitt bedre fordi de to verste stayerne nå er døde(!), - lite trivelig, og omtrent umulig å komme til for tilreisende fiskere, spesielt hvis de er en smule beskjedne av seg. Denne lakselva er for de lokale, de som føler at det er "deres" fisk som svømmer rundt der, andelseiere eller ei. Jeg har ikke fisket der på mange år av denne grunn, og vil neppe vurdere annet enn (det mer kjedelige) båtfisket i Mevatnet/Sørlivatnet der man tross alt har god plass og har et virkelig fint sjørøyefiske til visse tider.

Synes dere skal tone ned anbefalingene på nettsidene deres, for denne elva har mer av surt enn søtt i seg slik det nåværende U-bevegelige fisket praktiseres.

Det holder ikke med fine omgivelser og nydelig liten elv, det skal være en inkluderende atmosfære i luften og muligheter for fiske også på de gode strekkene hvis terningen deres skal score såpass høyt!

Få gjerne med at temperaturene stiger utrolig fort (altfor fort...) i elva når den ikke går flomstor, fordi alle de store, grunne vatnene med sin mørke bunn varmer vannet opp meget raskt i solsteiken. Sjørøya og laksen blir derfor fort trege og laus i bettet, de står gjerne dypt i vannene og sturer. Dette er en surværselv, der hyggelige overraskelser kommer når vedvarende regn og perioder med 6-7 varmegrader avløses av høytrykk!
I tillit til at Oddvar Brenna vil få orden på fiskeforholdene til sesongen 2003, opprettholder Fiskeguiden terningkast 6 for denne fine lakselva.
Bildet:
Sjøosen er en av de aller mest attraktive fiskeplassene i Lakselva på Senja (Foto: Eivind Fossheim).


Jovisst har andelseierne skjerpet seg!


Sammen med to kompiser besøkte jeg Lakselva på Senja 8. juni 2003. Vi fikk kort i sone 3, og var litt spente på om forholdene fortsatt var slik som beskrevet i Fiskeguidens artikkel.

Nedenfor fossen i sone 3 var det to lokale andelshavere som fisket med mark. Det var ikke noe problem å komme til for å fiske. De lokale tilbød seg å ta på land markstengene sine så jeg fikk fisket. De var veldig hyggelige og møtekommende. Fikk råd og tips om hvor jeg skulle fiske. Fikk også låne båten til oppsynsmannen noen timer. Om vi fikk laks...? NeiMed vennlig hilsen

Knut Henrik Pedersen

Fly til Bardufoss og ta en leiebilBardufoss er nærmeste flyplass, i nærheten ligger også Målselva. Ta en leiebil og kjør til Senja. Ta riksvei 86 og stopp ved brua over Lakelva. Der finner du veteranene som er lommekjent i vassdraget. Der ligger fiskebua med fangstprotokollen. Over en kopp kaffe får du de nødvendige tips mens du tripper etter å prøve deg i Sjøfossen, i sone 1 fra brua og ned i sjøen.
Ta deg tid til å studere de lokalkjente fiskerne


Mange mener at sone 2 er den beste for fluefiskeren. Her er fine høler, fra grunne partier med kraftige stryk til mer stille og dype hemmelighetsfulle høler. Få med deg en lokal guide eller ta deg tid til å studere hvordan lokalkjente fiskere legger flua, sluken og marken. Søk mot innosene til de vannene. Der er mulighetene størst.
Fangstresultater:


1995: 1400 kg laks (2,3) og 1625 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1996: 1831 kg laks (1,9) og 1604 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1997: 2137 kg laks (2,1) og 1254 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1998: 1361 kg laks (2,4) og 1265 kg sjøørret/sjørøye (0,6)


1999: 1786 kg laks (2,6) og 1726 kg sjøørret /sjørøye (0,7)


2000: 2042 kilo laks (2,8) og 1193 kilo sjøørret/sjørøye (0,7)2001: 1172 kilo laks (2,5) og 1628 kilo sjøørret/sjørøye (0,6)


2002: 296 laks på tilsammen 764,7 kilo, 2362 sjøørret på tilsammen 1495,1 kilo og 51 sjørøyer på tilsammen 37,6 kilo


2003: 220 laks på 625,9 kilo, 2082 sjøørret på 1312,5 kilo og 29 sjørøyer på 23,8 kilo.


2004: 181 laks på 465 kilo, 2047 sjøørret på 1674,6 kilo og 70 sjørøyer på 44,4 kilo.


2005: 359 laks på 1075,7 kilo, 3118 sjøørret på 2412,2 kilo og 218 sjørøyer på 157,4 kilo.


2006: 250 laks på 733 kilo, 1887 sjøørret på 1670 kilo og 127 sjørøye på 96 kilo.


2007: 668 kilo laks og 1840 kilo sjøørret/sjørøye.


2008: 237 laks på 990 kilo, 1805 sjøørret på 1545 kilo og 22 sjørøyer på 16 kilo


2009:118 laks på 272 kilo, 1183 sjøørret på 1095 kilo og 17 sjørøyer på 12 kilo


2010: 165 laks på 337 kilo, 1089 sjøørret på 1166 kilo og 2 sjørøyer på 1 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 31 laks på 155 kilo, 18 sjøørret på 21 kilo og 3 sjøørret på 2 kilo


2012: 329 laks på 1034 kilo, 1319 sjøørret påå 1267 kilo og 4 sjørøyer på 3 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 57 laks på 205 kilo, 81 sjøørret på 69 kilo og 15 sjørøyer på 9 kilo


2016: 363 laks på 1011 kilo og 1949 sjøørret/sjørøyer på 1737 kilo, hvorav 45 laks på 158 kilo og 29 sjøørret/sjørøyer på 30 kilo ble gjenutsatt.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter:


Fiskeforvalter Knut Kristoffersen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni

Miljøvernavdelingen

Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postboks 6105, N-9291 Tromsø

tel + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms

Fiskekort

Det selges 2 døgnkort i sone 1, 5 i sone 2, 3 i sone 3, 2 i sone 4 og 2 sone 5. Hvert kort koster 150 kroner for 20 timers fiske. Vassdraget er nemlig fredet mellom kl.14 og 18 hver dag. Dessuten er vassdraget fredet mot alt fiske fra onsdag kl.14 til torsdag kl.18. I alle vann selges det ubegrenset antall kort til 100 kroner for 20 timer. Her gjelder de samme fisketidene som for resten av vassdraget.Fiskekort:

Jorunn Paulsen, Senja, 9370 Silsand, tel + 47 77 84 45 81 begin_of_the_skype_highlighting              + 47 77 84 45 81      end_of_the_skype_highlighting.

Intersport Finnsnes, Berg Lundsvei 5, 9300 Finnsnes.

Senja Camping, Torsmo, 9303 Silsand, tel + 47 77 85 32 55.

Skaland Motell, 9385 Skaland, tel + 47 77 85 84 20.
InformasjonA/L Laukhelle Lakselv

Oddvar Brenna

Tel: 77 86 45 22

www.lakselva.com

Overnatting/service


Senja Camping

9730 Silsand

Tel: 77 85 32 55

Kategori: