Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kitdalselva / Kittdalelva 2015

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 01.06 - 22.08


Liten elv med mye sjøørret og sjørøye i september!


Kitdalselva er en lite og grunn elv som renner ut i sjøen bare noen få meter fra Signadalselva, som er gyrosmittet.


Sommerstid foregår det lite av fiske i denne elva, men de siste 14 dagene før fredningen blir det mer liv, og da kan man i utløpet ta ganske gode fangster både av sjøørret og sjørøye.

Krav om desinfeksjon av utstyr:


Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle bestemmelsene om desinfeksjon i fiskesjukdomslovgivningen som gjelder for:

1. Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor landets grenser.

2. Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sjukdom som omfattes av gjeldende sjukdomslovgivning.
Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskaper, vadere m.m., skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet.

Forøvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i et annet vassdrag.


Særlige krav for Skibotnvassdraget, Signaldalsvassdraget og Kittdalsvassdraget:


Tillatelse til fiske i de deler av disse vassdragene som fører anadrome laksefisk, forutsetter at det er etablert et godt opplegg for desinfisering av fiskeutstyr etter fisket, og at dette er godkjent av Statens dyrehelsetilsyn. Eventuelle rettighetshavere som ikke inngår i et forvaltningsopplegg som ivaretar dette gis ikke adgang til å fiske sjøl eller la andre utnytte sin fiskerett.
Fangstrapporter:


2002: og 2003: Ingen fangstmelding.


2004: Det er ikke solgt fiskekort i elva i 2004. Ingen fangstmelding.


2008: Ingen fangst.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter:


Fiskeforvalter Knut Kristoffersen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni

Miljøvernavdelingen

Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postboks 6105, N-9291 Tromsø

tel + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms

Fiskekort

Kategori: