Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Grasmyrvassdraget 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden


Laks 01.07 - 31.07

Sjøørret: 01.07 - 31.08

Sjørøye: 01.07 - 31.07

Elva er fredet onsdager kl.18 til torsdager kl.18.

Døgnkvote på 1 villaks pr. person.

Ikke markfiske etter 31.07


Grasmyrvassdraget, også kalt Nordre Lakselva, renner ut i Gisundet, 10 km nord for Finnsnes.


I Grasmyrskogvatnet er fiske etter innlandsfisk tillatt alle dager og hele året, men i fredningstida for anadrome laksefisk skal fisket foregå minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter.
I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks til og med 30. april. I tillegg til de agntyper som generelt er tillatt, kan alle former for organisk agn benyttes, unntatt reke.Troms Folkeblad 10.september 2004:

Ingen går hjem uten å ha kjent fisk!

Knappe to meter overfor fossen står en kilostor ørret helt stille under den sakteflytende, speilblanke vannoverflaten. Andreas Hansen kaster fluen forsiktig i riktig posisjon gjentatte ganger, men oppnår bare at fisken forsvinner ned i de sommerdøsige strømvirvlene i vannfallet.


– Akkurat nå er vannstanden så liten at laksen er uhyre følsom overfor enhver ukjent lyd og bevegelse. Når elva går større og bråker mer, er det atskillig lettere å få den til å bite på, forklarer den rutinerte laksefiskeren idet han nøster inn snøret med selvlaget flue.

Fisk blir det ikke så lenge lokalavisen er til stede, men det er heller ikke primært for å fotografere fisker og fangst at vi er der.

Fangsthjelp


Den egentlige årsaken befinner seg noen minutters vandring oppover elva, og består av ei bu med det mest nødvendige kokeutstyret, utedo og bålplass med tre forskjellige grillinnretninger. Av naturlige årsaker har bua fått navnet "Lygarbua", og Andreas Hansen regner med at en del lakseskrøner er blitt servert der siden den sto ferdig i 2002.

– Det er rart med det. Laksefiskere skal jo etter det jeg har hørt ha litt tradisjon for å legge noen kilo til fangsten sin. Selv om ikke jeg kan si at jeg har tatt noen i å hjelpe sannheten litt, sier Hansen filosofisk.

Det var Andreas Hansen selv som ledet prosjektet med å få opp møteplassen i den såkalte Svingen på "Stengemoen".


– I tillegg til bua og det som hører til den satte vi også opp et hundre meter langt sikringsgjerde for barn og dyr der elvebredden er særlig bratt og farlig. En del rydding av busker og kratt måtte også gjøres i forbindelse med at bue ble ført opp.

Dugnad


Arbeidet begynte i mai 2002, og det måtte 500 arbeidstimer til før det første styremøtet i Grasmyrvassdragets Elveierlag fant sted i den ferdige bua samme år.– Det var folk såpass langt unna fra som Finnsnes som deltok i dette dugnadsarbeidet. Men som vanlig var det en liten, hard kjerne av frivillige som gikk igjen hele tiden.Hele prosjektet fikk en prislapp på 40.000 kroner. Et beløp som elveierlaget søkte jordbruksavdelingen i fylkeskommunen for, og også fikk etter å ha utarbeidet en meget grundig søknad.


Men tilbake til fisken i vannet, som tross alt er hovedårsaken til at mennesker med fiskestenger oppsøker elva.

– Forskeren Knut Kristoffersen foretok for ikke så lenge siden undersøkelser av roder på 100 kvadratmeter i elva. Han beskrev etterpå forekomsten av yngel som veldig gode. Faktisk sa han at den var det beste han sett i samtlige elver i Troms fylke.

– Hvordan har fisket vært i sommer?– Jeg tror ikke noen som har fisket i elva har måttet dra hjem uten å få en laks på kroken. Hvis jeg beskriver det som middels bra overdriver jeg i hvert fall ikke, sier han til Folkebladet.

Fangstrapporter:


1995: 357 kg laks (1,4) og 98 kg sjøørret (0,6)


1996: 197 kg laks (1,5) og 27 kg sjøørret (0,4)


1997: 356 kg laks (1,7) og 65 kg sjøørret (0,6)


1998: 106 kg laks 1,7 ) og 55 kg sjøørret (0,4)


1999: 174 kg laks (1,8) og 83 kg sjøørret (0,6)


2000: 196 kilo laks (1,8) og 121 kilo sjøørret/sjørøye (0,8)


2001:167 kilo laks (1,8) og 104 kilo sjøørret/sjørøye (0.6)


2002: 11 laks på 17,5 kilo, 65 sjøørret på 18,1 kilo og 11 sjørøyer på 3,9 kilo.


2003: 56 laks på 85,6 kilo, 85 sjøørret på 53,5 kilo og 70 sjørøyer på 31,9 kilo.


2004: 81 laks på 150,1 kilo, 172 sjøørret på 124,2 kilo og 64 sjørøyer på 17,9 kilo.


2005: 101 laks på 226 kilo, 251 sjøørret på 179,8 kilo og 52 sjørøyer på 40,1 kilo.


2006: 57 laks på 106 kilo, 180 sjøørret på 151 kilo og 21 sjørøyer på 18 kilo.


2007: 87 kilo laks og 162 kilo sjøørret og sjørøye.


2008: 63 laks på 162 kilo, 165 sjøørret på 188 kilo og 19 sjørøyer på 17 kilo.


2009: 40 laks på 63 kilo, 173 sjøørret på 177 kilo og 11 sjørøyer på 7 kilo.


2010: 46 laks på 71 kilo, 136 sjøørret på 121 kilo og 56 sjørøyer på 43 kilo.


2011: 42 laks på 71 kilo, 332 sjøørret på 247,3 kilo og 7 sjørøyer på 6,8 kilo.


2012: 64 laks på 102 kilo, 592 sjøørret på 421 kilo og 130 sjørøyer på 78 kilo


2016: 88 laks på 181 kilo og 838 sjøørret/sjørøyer på 720 kilo, hvorav 5 laks på 7 kilo og 19 sjøørret/sjørøyer på 10 kilo ble gjenutsatt.

Informasjon

Forvaltning:
Grasmyrvassdragets Elveeierlag.


Fylkesfiskeforvalter:


Fiskeforvalter Knut Kristoffersen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni

Miljøvernavdelingen

Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postboks 6105, N-9291 Tromsø

tel + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms


Overnatting:
Senja Camping, Torsmo, 9303 Silsand, tel + 47 77 85 32 55.

Fiskekort

Intersport, Bernhards Lunds vei 5, 9300 Finnsnes, tel + 47 77 84 09 59.

Lennert Nordhus,Kvannli, 9303 Silsand, tel + 47 77 84 89 29.

Ditløv Jacobsen, Grasmyr, 9303 Silsand, tel. + 47 77 84 96 13,

Kategori: