Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Divielva / Målselvvassdraget 2009

Laks:

Fisketiden

Se Målselvvassdraget


Målselvvassdraget


Divielva kalles Målselvvassdraget ovenfor samløpet med Rostaelva. Sent i juli kan du her finne storlaks i hver eneste høl. Her gyter det meste av laksen og her er de viktigste oppvekstplassene for laksungene i Målselvvassdraget.


Divielva har kjempegode fiskeplasser. Her er ikke bare laks og sjøørret. Her finnes også flott vanlig ørret og harr.

Fangstrapporter:


2005: 347 kilo laks (2,7).

2007: 481 kilo laks.

2008: 278 laks på 1089 kilo.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: