Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Barduelva / Målselvvassdraget 2011

Laks: Sjøørret: Harr: Ørret: Røye:

Fisketiden

Se Målselvvassdraget..


Største laksen i 2007
Svein Sørensen fra Tromsø fikk storfangst da han tirsdag var på årets første fisketur i Målselva. – Det må være den største laksen som er tatt i år, sa fiskekollega Øyvind Larsen til avisa nye Troms 26.juli 2007.


Laksen var 1,2 meter lang og 18 kilo tung, og bet på agnet ved kortsona på Leira.

- Jeg trodde jeg hadde satt kroken fast i bunnen av elva, fortalte storfiskeren, som var tydelig overrasket over størrelsen på laksen.


Sørensen måtte ringe etter hjelp for å få fisken, som ble tatt i ryggfinnen, på land.

Laksefisket ikke tilgjengelig for folk flest!


På den lakseførende delen av Barduelva fra Bardufossen og ned til utløpet i Mølselva, er det foreløpig ingen kortordning som gir muligheter til folk flest å fiske her.


Det er bare grunneierne og deres bekjente, samt de som får klarering hos den enkelte grunneier, som har anledning til fiske laks. I 2002 ble det tatt 96 laks på denne strekningen.


Blant de heldige som fikk fiske her i 2003, var Hans Fjeldstad (bildet). Og laks fikk han også. En skikkelig rusk på 19,90 kilo, tatt på en selvbundet tubeflue 7.juli.Fisken ble veid lenge etter at den var landet, så med blod og alt, kunne han med god samvittighet ha lagt på de manglende 10 gram for å bli med i 20-kilos-klubben.
En av landets beste ørret-elver!


Den lakseførende delen av Barduelva er bare et par hundre meter og dermed bare en mikroskopisk del av det innholdsrike vassdraget, skriver Stein-Ole Sommerseth.


Barduvassdraget er antakelig en av landets fem beste ørretelver. Her er stor ørret og her er stor røye.


Det er også billig å fiske her. Fiskekortet koster 50 kroner døgnet og 250 kroner for hele sesongen.


Stor harr!


I Barduelva kan du også få gode fangster av stor harr,men bare under Bardufossen, forteller Alf-Arne Rognlie fra Bardufoss .
Rognlie har tatt flere harr på over kiloen. Den største på 2,2 kilo, fikk han på en Zulu Silver.

For tiden selges det ikke kort i denne delen av elva. Fiske må klareres med grunneierne.


Over fossen kan man få store fangster av røye når en fisker fra båt.Fisk på over kiloen er helt vanlig, sier Rognlie.

Fiskeplassene ligger lett tilgjengelig langs E6.


Steinar Meleng fra Bardu fisker på elvestrekningen ved Setermoen, der han er best kjent. Det er viktig. Storørreten har sine helt spesielle plasser. I juli setter han på en myggimitasjon og da gjerne en av sine to favoritt-våtfluer Butcher og Jungelcoq.
På strekningen fra Strømsmoen og nedover har han hatt store fiskeopplevelser og fått fisk på flere kilo. Snittstørrelsen er stor. Mye av fangsten er halvkilosfisk!


Mange av fiskeplassene ødelagt


Barduelva springer ut fra Altevatnet, og renner ned gjennom Bardudalen til den møter Målselva nedenfor Bardufossen.


Barduelva er 7,2 mil. Fallhøyden fra Altevatnet til Strømsmo er 397 meter. Slåttemoen - Innseth er berglendt med flere fosser og stryk. Veslevatnet - Strømsmo har flere høye fall , med kløfter og juv ( Trånga) og strekning med rolig løp og delvis sandbunn.

Ved reguleringen er det meste av elva Slåttmoen - Strømsmo lagt i tunnel, og de fleste gode fiskeplasser i i kulper og stryk er ødelagt.


Nedenfor Strømsmo rolig løp, for det meste sand- og grusbunn. Ved Odden og Sponga til dels høye jord- og sandmeler, ved Fosshaug og Hundtorp steinet stryk.

Regulert vannføring i øvre del, oppdemt ved Bardufoss. Gode næringsforhold. Tilsig fra dyrket mark.Middels bestand av ørret og røye, ca 0,3 kilo i snitt. Oppvandring av fisk fra sjøen stoppes av den 45 meter høye Bardufossen. Den 3 kilometer lange strekningen fra denne fossen og ned til samløpet med Målselva var tidligere en god lakselv, men er blitt skadet ved byggingen av kraftverket i Bardufossen.
www.barduelva.net/a>
Barduelvas venner

Barduelvas venner er en nystartet forening med mål om og øke Barduelva som rekreasjonsområde.


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Thomas Halvorsen

Nordhusvegen

9360 Bardu

Tel: + 47 77 19 09 37 / + 47 938 73 751


Fangstrapporter


2001: 402 kg laks (4,2) og 3 kg sjøørret (0,7)


2002: På strekningen fra Bardufossen og ned til utløpet i M?lselva ble det i

2002: tatt 96 laks.

2003: Hans Fjeldstad (bildet) tok 5.juli en laks på 19,90 kilo på selvbundet tubeflue! Med blodet og alt må den ha vært over 20 kilo.

2005:214 kilo laks (3) og 13 kilo sjøørret (0,9)
Øyvind Antonsen, ørret på 3,14 kilo tatt på en nymfe krok 16 i Barduelva.

2006: 418 kilo laks og 6 kilo sjøørret.

2007: 134 kilo laks.

2008: 69 laks på 384 kilo. 0

Informasjon

Overnatting:Annekset Gjestegård, Altevannsveien 20, 9360 Bardu, tel + 47 77 18 20 63.

Fiskekort

Coop Sport, Andselv, 9325 Bardufoss, tel + 47 77 83 84 79.