Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Åsjordelva /Åsjordvassdraget/ Mellomelva 2013

Sjøørret:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08


Best fiske nederst i elva.


Dette vassdraget er avhengig av god vannføring, både på den 3 kilometer lange elvestrekningen opp til Åsjordvatnet og for den 2 kilometer lange stilleflytende strekningen ovenfor. Vassdraget er stort sett stilleflytende, men her finnes noen brede kulper og noen mindre fosser eller stryk. Det meste av fisket foregår i de nede deler av elva.


Forvaltning:

Elveeielaget for Mellomelva og Åsjordelva.Informasjon og fiskekortsalg:


Selvbetjent fiskekortboks ved utløpet ved Åsjord bru.


Otto Helnes

Skjelstad

8285 Leines

Tel: + 47 75 77 84 94 / + 47 951 15 797.Overnatting:

Naustvik Camping

8283 Leinesfjord.

Tel: + 47 75 77 82 14.


Fangstrapporter:

1999: 24 kg sjøørret (0,5)

Best fiske nederst i elva.


Dette vassdraget er avhengig av god vannføring, både på den 3 kilometer lange elvestrekningen opp til Åsjordvatnet og for den 2 kilometer lange stilleflytende strekningen ovenfor. Vassdraget er stort sett stilleflytende, men her finnes noen brede kulper og noen mindre fosser eller stryk. Det meste av fisket foregår i de nede deler av elva.Forvaltning:


Elveeielaget for Mellomelva og Åsjordelva.Informasjon og fiskekortsalg:


Selvbetjent fiskekortboks ved utløpet ved Åsjord bru.


Otto Helnes

Skjelstad

8285 Leines

Tel: + 47 75 77 84 94 / + 47 951 15 797.

Overnatting:

Naustvik Camping

8283 Leinesfjord.

Tel: + 47 75 77 82 14.


Fangstrapporter:

1999: 24 kg sjøørret (0,5)


2000: 52 sjøørret på 26,2 kilo.


2002: 35 kilo sjøørret (0,8)


2003: 38 sjøørfret på 33,2 kilo og 3 sjørøyer på 1,6 kilo.


2004: 45 kilo sjøørret.

2005: 66 kilo sjøørret (0,9).

2006: 32 kilo sjøørret.

2007: 31 kilo sjøørret.

2008: 4 kilo sjøørret på 3 kilo.
2000: 52 sjøørret på 26,2 kilo.

2002: 35 kilo sjøørret (0,8)

2003: 38 sjøørfret på 33,2 kilo og 3 sjørøyer på 1,6 kilo.

2004: 45 kilo sjøørret.

2005: 66 kilo sjøørret (0,9).

2006: 32 kilo sjøørret.

2007: 31 kilo sjøørret.

2008: 4 kilo sjøørret på 3 kilo.
2004: 55 sjøørret på 44,9 kilo.

2009: 6 sjøørret på 1 kilo.

2010: 13 sjøørret på 10 kilo

2012: 23 sjøørret på 27 kilo og 1 sjørøye påp 1 kilo.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: