Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Spildra / Spildervassdraget 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks,sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

Døgnkvote 3 sjøørret per fisker.

Sesongkvote 5 laks per fisker.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

I innsjøene og i Spilderelva (elva nedenfor Spilderdalsvannet) er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye i perioden 01.06–14.09.


Stri, klar og steinete


Elva er nokså stri og det er ikke mange gode høler. Små- og storsteinet bunn. Klart vann.

Fra sjøen kan laksen gå 8 km opp til Spilderdalsvatnet, den ene av de to innsjøene som elva danner.

Spildervatnet er den andre.

Laksen kommer opp i juni. Sjøørreten og sjørøya sist i juli.
Fisket foregår stor sett i vannet og i den nedre delen av Spildra, der osen er en spesiell attraktiv fiskeplass for fluefiskeren som jakter på beitende sjørøye.Fangstrapporter


1995: 271 kg laks (2,7) og 76 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1996: 31 kg laks (2,4) og 27 kg sjøørret/sjørøye (0,9)


1997: 60 kg laks (1,5) og 11 kg sjøørret/sjørøye (0,6)


1999: 175 kg laks (1,9) og 206 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


2000: 96 laks på under 3 kilo og 5 laks på 3-7 kilo, tilsammen 101 laks på 177,8 kilo, 299 sjøørret på 272 kilo og 122 sjørøyer på 34 kio.


2001: 399 kg laks (2,1) og 478 kg sjøørret (0,8)


2002: 341 kilo laks (1,4) og 188 kilo sjøørret (0,9)


2004: 59 laks på 91,6 kilo, 370 sjøørret på 360,9 kilo og 37 sjørøyer på 18,7 kilo.


2005: 514 kilo laks (1,7) og 432 kilo sjøørret/sjørøye (1).


2006: 235 kilo laks og 368 kilo sjøørret og sjørøye.


2007: 143 laks på 219 kilo, 369 sjøørret på 401 kilo og 8 sjørøyer på 3 kilo.


2008: 67 laks på 148 kilo og 343 sjøørret/sjørøyer på 340 kilo


2009: 106 laks på 224 kilo, 306 sjøørret på 323 kilo og 15 sjørøyer på 12 kilo.


2010: 122 laks på 256 kilo,. 507 sjøørret på 519 kilo og 47 sjørøyer på 27 kilo.I tillegg ble det gjenutsatt 63 laks på 92 kilo, 289 sjøørret på 84 kilo og 9 sjørøyer på 1 kilo.


2012: 61 laks på 146 kilo, 270 sjøørret på 345 kilo og 38 sjørøyer på 22 kilo.I tillegg ble det gjenutsatt 41 laks på 91 kilo, 17 sjøørret på 15 kilo og 7 sjørøyer på 5 kilo

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Overnatting:Ørnes Hotell, Havnegt.12, 8150 Ørnes, tel + 47 75 75 45 99.

Fiskekort

Flipper Kiosk, 8150 Ørnes, el + 47 75 75 42 66.

Dypvik Sport, Kystveien 19, 8150 Ørnes, tel + 47 75 75 44 86.