Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Reipåvassdraget 2013

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks,sjøørret og sjørøye 01.07 - 31.08

I Markvatnet 01.06 - 14.09

Sesongkvote på 3 villaks og 5 sjøørret pr. fisker.

Meget stor andel sjøørret i Markvatnet. Det ble i 2008 ikke registrert en eneste sjørøye i røyebestanden.


Best laksefiske i juli


Elva er langsom med jevn strøm og små høler over bunn av grus og kuppelstein de første 3 km fra sjøen. Videre oppover til Markvatnet, 6 km fra sjøen, er det mer sandbunn. Vannet er 3,5 km langt, og fisken synes å stoppe her. Laksen går opp i juni, beste fisket foregår i juli. Sist i august kommer sjøørreten og sjørøya.Det fiskes mest på de beste fiskeplassene 200 meter oppover fra sjøen.Fangstrapporter:


1995: 186 kg laks (2) og 41 kg sjøørret /sjørøye (1)


1996: 30 kg laks (1,6) og 7 kg sjøørret (0,6)


1997: 16 laks (2,7) og 4 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


1998: 97 kg laks (1,6) og 17 kg sjøørret (0,5)


2000: 16 laks mindre enn 3 kilo,2 laks på 3-7 kilo, tilsammen 18 laks på 42,9 kilo


2003: 40 laks på 67 kilo, 29 sjøørret på 16,5 kilo og 6 sjørøyer på 2,5 kilo.


2004: 18 laks på 32,7 kilo og 100 sjøørret på 94,1 kilo.


2005: 372 kilo laks (1,5) og 151 kilo sjøørret (0,8).


2006: 144 kilo laks og 158 kilo sjøørret.


2007: 185 laks på 141,9 kilo, 138 sjøørret på 107,4 kilo og 2 sjørøyer på 0,6 kilo.


2008: 40 laks på 52 kilo og 30 sjøørret/sjørøye på¨32 kilo.


2009: 33 laks på 48 kilo og 115 sjøørret på 102 kilo


2010: 67 laks på 130 kilo og 220 sjøørret på 225 kilo.


2012: 76 laks på 123 kilo, 317 sjøørret på 364 kilo og 1 sjørøye på 2 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 6 laks på 7 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Overnatting:


Glomfjord Hotell, Lars Evensens vei 3, 8160 Glomfjord, tel + 47 75 75 25 00

Fiskekort

Ole Daniel Høgseth, 8146 Reipå, tel + 47 75 75 59 49
<

Leif Brun & Sønner, 8146 Reipå, tel + 47 75 75 59 00


Vivi-Ann Paulsen, Kjerråsen, 8146 Reipå, tel + 47 75 75 50 16.