Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Neverdalsvassdraget 2013

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks,sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08Vassdraget består av Neverdalsvatnet, Rismålsvatn og Øvre Rismålsvatn, og elva mellom disse og ut til sjøen. Det går opp noe sjøørret, særlig ved stor vannstand på ettersommer/høst. I innoset i Neverdalsvannet er det fint å fiske med vadere. Her kan man få sjøørret, røye (opptil 300 g) og ørret (opptil 500 g). I elva kan man få sjøørret (nedenfor Neverdalsvatnet), ellers små bekkørret. I Rismålsvatn er det overbefolket røyebestand (max 100 g), og du kan fiske 100 stk på kort tid. En og annen kjempeørret beiter på smårøya, men er vanskelig å få. Ta opp all røyefangst, men sett helst ut ørreten igjen, i alle fall de små. Øvre Rismålsvatn skal visstnok inneholde røye. Fiskekort får du kjøpt for en billig penge på Joker i Neverdalskrysset.


Fangst


2012: 1 laks på 2 kilo og 38 laks på 36 kilo

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Fiskekort

Kategori: