Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lakselvvassdraget /Lakselva m / Sæterelva / 2015

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Sjøørret: 01.07 - 31.07

Fiske er tillatt i innsjøene, i Sæterelva og i utløpselva
fra Lakselvvatnet


Det beste fisket foregår nederst i elva.


Lakselvvassdraget - eller Lakselva med Sæterelva, som den også kalles, har både laks, sjøørret og sjørøye.Den har en 6 kilometer lang laksestrekning opp til vannet, men det meste av fisket foregår fra sjøen og 1,5 kilometer oppover. Det er en typisk flomelv og kan bli stengt når vannføringen blir ekstra lav.Den øvre delen av vassdraget ligger i nasjonalparken.

Fangstrapporter:


1996: 18 kg laks (2,3) og 117 kg sjøørret (1,1)


1997: 32 kg laks (3,6) og 162 kg sjøørret (2)


1998: 42 kg laks (2,2) og 107 kg sjøørret (1,4)


1999: 61 kg laks (2,4) og 160 kg sjørret (1)


2000: 14 laks på under 3 kilo, 9 laks på 3-7 kilo og 1 laks på 9 kilo, tilsammen 24 laks på 63 kilo. 141 sjøørret på 209,4 kilo og 7 sjørøyer på tilsammen 6 kilo.


2001: 95 kilo laks (3,1) og 340 kilo sjøørret/sjørøye (1,9)


2002: 42 kilo laks, 90 kilo sjøørret og 11 kilo sjørøye.


2003: 27 laks på 87 kilo, 55 sjøørret på 100 kilo og 9 sjørøyer på 9 kilo.


2005: 61 kilo laks (3,2) og 212 kilo sjøørret/sjørøyer (0,9).


2006: 22 kilo laks og 61 kilo sjøørret.


2007: 11 laks på 40 kilo, 140 sjøørret på 200 kilo og 6 sjørøyer på 3 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Overnatting:Bønå Villmarkssenter, Bønå, 8870 Visthus, tel + 47 75 03 76 20.

Fiskekort

Magne Jacobsen, 8976 Vevelstad, tel + 47 995 77 176.