Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lakselva i Valljorda 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks :01.07–15.08
Sesongkvote pr. fisker: 2 laks.


Bra fiske etter kraftige regnskyll!


Ved god vannføring etter kraftige regnskyll er det flere fine fiskeplasser på den 5 kilometer lange elvestrekningen. Prøv hølen midtveis i elva og det nederste strekket.
Fangstrapporter:


1997: 52 kg laks (1,5) og 4 kg sjøørret (0,8)


1999: 158 kg laks (1,5) og 1 kg sjøørret (0,5)


2000: 15 smålaks og 2 mellomlaks på tilsammen 36 kilo, samt 1 sjøørret på 1 kilo.


2001: 105 kilo laks (1,9) og 7 kilo sjøørret/sjørøye (1,2)


2004: 10 laks på 22 kilo og 1 sjøørret på 0,6 kilo.


2005: 66 kilo laks (1,8) og 1 kilo sjøørret(1).


2006: 146 kilo laks.

Informasjon

Hver griunneier selger hvert sitt kort. Kontakt Leif Klungset

Sæterveien 7a

8200 Fauske.

Tel: + 47 7564 47 50.

Overnatting:

Kobbelv vertshus og overnatting

8264 Engan

Tel: + 47 75 69 58 01.


Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Fiskekort