Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kongselvvassdraget 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet 01.06 - 14.09


Avhengig av flomvann!Denne vesle elva på Hinnøya er helt avhengig av flomvann for å være fiskbar. Riktignok er det forbudt å fiske i elva fra sjøen og opp til det første vannet, men videre oppover er det mulig å få både sjøørret og vanlig ørret.Fangstrapporter:

1999: 11 kg laks (1,6) og 51 kg sjøørret/sjørøye (0,4)


2003: 18 kilo sjøørret/sjørøye.


2007: 2 laks på 3 kilo og 76 sjøørret på 45,7 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST


Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Overnatting:

Kongsmark Hytteferie, Kongsmark, 8325 Tengelfjord, tel + 47 76 15 58 45.

Fiskekort

Nordre Rafsund Utmarkslag.

Ivar Korneliussen, Kongsmark, 8325 Tengelfjord, tel + 47 76 15 58 45.