Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kobbelva / Kobbelvvassdraget 2015

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

Sesongkvote på 10 sjørøyerDen 6. beste sjøørretelva i Norge i 2014


Med en fangst på 1059 sjøørret, hvorav 60 prosent ble gjenutsatt ( den største gjenutsettingsprosenten for alle norske lakseelver), var Kobbelva den 6 beste sjøørretelva i Norge i 2014.


Fangststatistikken viser at det er en bra sjøørretbestand i elva. Sommeren 2004 ble her tatt 513 sjøørret og 87 laks og 250 sjørøyer.
Den 7 km lange Kobbelva fra Kobbvatnet til sjøen er ikke striere enn at en kobbe kan svømme opp i vatnet. Bunn av grus og kuppelstein. Fra det 5 km lange Kobbvatnet kan fisk gå 250 meter opp i Veikdalselva og 2,5 km i Gjerdalselva opp til Gjerdalsfossen. Sandbunn og kuppelstein.


Med laksetrapp i den 17 meter høye Gjerdalsfossen , ville laksen kunne gå 10 km videre til den butter i Rettfossen. Klart vann.
Laksen går på elva i juni, sjøørreten og sjørøya i august. I Sjørøya og sjøørreten går til Kobbvatnet. Best fiske i i juli og august.


Langs det dype Kobbvatnet er det ufremkommelig. Her må brukes båt.


font size=+1">Fangstresultater:

2003: 298 kilo laks og 509 kilo sjøørret/sjørøye.

2004: 329 kilo laks og 478 kilo sjøørret/ sørøye.

2005: 163 kilo laks og 513 kilo sjøørret/ sjørøye.

2006: 379 kilo laks og 630 kilo sjøørret/sjørøye.

2007: 107 laks på 221,5 kilo, 297 sjøørret på 296,5 kilo og 133 sjørøyer på 70 kilo.

2008: 8 laks på 15 kilo og 150 sjøørret/ sjørøyer på¨128 kilo.

2009: 136 laks på 301 kilo, 330 sjøørret på 321 kilo og 207 sjørøyer på 100 kilo.

2010: 68 laks på 177 kilo, 640 sjøørret på 671 kilo og 196 sjørøyer på 127 kilo.

2012: 144 laks på 444 kilo, 525 sjøørret på 797 kilo og 104 sjørøyer på 76 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 10 laks på 40 kilo og 3 sjøørret på 10 kilo.Forvaltning:

Kobbelv/Ørnes Grunneierlag.

Informasjon

Overnatting:

Kobbvatn Camping

Kobbvatn

8264 Engan

Tel: + 47 75 69 58 503

Fiskekort

Kobbel Vertshus og Overnattinbg

8264 Engan.

Tel: + 47 75 69 58 01.

Grunneierlagets hytte på nordsiden av Kobbelvbrua

Kobbelv

8264 Engan.

Tel: + 47 75 69 57 19