Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kjerringneselva/ Kjerringnesvassdraget 2013

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 01.07 - 17.08


I tillegg er det tillatt å fiske i Kjerringnesdalsvatnet 15.06 - 31.08.

Sesongkvote 3 laks.


Bra lakselv!


Kjerringneselva lå på sjetteplass blant lakselvene i Nordland etter en eventyrlig sommer med en totalfangst på nesten ett tonn laks i 2000. I tillegg ble det tatt 279 sjøørret og 27 sjørøye. I 2003 var situasjonen en helt annen.Da ble det tatt bare 112 laks og 86 sjøørret! Likevel er dette en spennende fiskestrekning på snaue 2 kilometer!
Fisken går 2 km opp til Kjerringnesvatnet, som er 750 meter langt. Ingen stri elv, men mange småstryk og små kulper over grus og stein. Laksen går bare opp i vatnet, mens sjøørret og røye går opp i elva ovenfor, helt inn til bunnen av Kjerringnesdalen. Klart vann, men til tider brunfarget.

Beste fisket ved St.Hans

Laksen kommer opp fra midten av mai. Det beste fisket omkring St.Hans.Fangstrapport:

1995: 108 kg laks (1,6) og 54 kg sjøørret (1)


1996: 614 kg laks ( 1,6)


1997: 497 kg laks (1,7) og 49 kg sjøørret (1)


1998: 337 kg laks (2,3) og 5 kg sjøørret (0,6)


1999: 388 kg laks (2) og 17 kg sjøørret (0,7)


2000: 465 smålaks og 27 mellomlaks på tilsammen 937,1 kilo. I tillegg ble det tatt 279 sjøørret på 195,3 kilo og 27 sjøørret på 13,2 kilo.


2002: 142 kilo laks (2,4) og 139 kilo sjøørret/sjørøye (0,7)


2003: 112 laks på 220,6 kilo og 86 sjøørret på 57,4 kilo.


2005: 163 kilo laks (1,8) og 126 kilo sjøørret (1).


2006: 429 kilo laks og 74 kilo sjøørret.


2007: 93 laks på 143,1 kilo, 69 sjøørret på 61,9 kilo og 2 sjørøyer på 1,3 kilo.


2008: 76 laks på 174 kilo og 55 sjøørret/sjørøye på 46 kilo.


2009: 86 laks på 167 kilo, 105 sjøørret på 70 kilo og 1 sjørøye på 0 kilo.


2010: 95 laks på 213 kilo, 174 sjøørret på 144 kilo og 4 sjørøyer på 2 kilo.


2012: 91 laks på 208 kilo og 247 sjøørret på 170 kilo.


Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Overnatting:
Sortland Camping & Motell, Vesterveien 51, 8400 Sortland, tel + 47 76 11 03 00.

Sortlands Hotellene, Strandgt. 34, 8400 Sortland, tel + 47 76 11 00 80

Fiskekort

Sigerfjord Servicesenter, Sigerfjordveien 2, 8400 Sortland, tel + 47 76 12 74 88.