Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kaldjordvassdraget / Kaljordvassdraget 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laksen fredet

Sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

Det er kun tillatt å fiske i Kaldjordvatnet.

Det er ikke tillatt å fiske laks eller å benytte mark som agn.


Temmelig stri, men mange fine kulper


Fisken kan gå opp i Kaldjordvatnet. Elva er 1200 meter og temmelig stri, men det finnes stillere partier med høler. Grus- og steinbunn. Klart vann.


Laksen går på elva fra slutten av mai. Sjøørreten kommer opp på ettersommeren.


Fangstrapporter:


2006: 1 kilo laks.


2007: 2 laks på 5 kilo og 20 laks på 13,4 kilo.


2008: 1 laks på 3 kilo og 2 sjøørret på 2 kilo.


2012: 32 sjøørret på 18 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Fiskekort