Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hopvassdraget / Hopsvassdraget 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 01.07 - 17.08

Døgnkvote 1 laks per fisker.

All villaks over 70 cm er fredet.

Sesogkvote pr. fisker: 3 laks og 10 sjørøye.

I Hopvatnet og utløpselva er det tillatt å fiske laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06–31.08.


Må ha god vannføring
Hopvassdraget er avhengig av god vannføring, men da kan du også oppleve et bra fiske av laks og sjøørret både i elv og innsjøer.


Fangstrapport:


1995: 25 kg laks (1,8) og 175 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1996: 61 kg laks (2,9) og 77 kg sjøørret/ sjørøye (0,5)


1997: 45 kg laks (1,8) og 127 kg sjøørret/sjørøye (0,5)


1998: 39 kg laks (2,3) og 94 kg sjøørret/sjørøye (0,6)1999: 41 kg laks (3,2) og 47 kg sjøørret (0,5)


2000: 4 smålaks og 4 mellomlaks på tilsammen 24,8 kilo, 128 sjøørret på 67,4 kilo og 188 sjørøyer på 60,3 kilo.


2002: 96 kilo laks (2,5) og 301 kilo sjøørret (0,6)


2003:34 laks på 75 kilo, 187 sjøørret på 121,4 kilo og 297 sjørøyer på 150,1 kilo.


2004: 19 laks på 61,4 kilo, 257 sjøørret på 178,1 kilo og 103 sjørøyer på 66,2 kilo.


2005: 97 kilo laks (2,9) og 493 kilo sjøørret/sjørøye (0,8).


2006: 77 kilo laks og 577 kilo sjøørret.


2007: 18 laks på 43,1 kilo, 317 sjøørret på 254,5 kilo og 416 sjørøyer på 316,4 kilo.


2008: 39 laks på 110 kilo og 606 sjøørret/sjørøye på 428 kilo.


2009: 24 laks på 62 kilo, 421 sjøørret på 323 kilo og 280 sjørøyer på 136 kilo.


2010: 41 laks på 121 kilo, 281 sjøørret på 293 kilo og 331 sjørøyer på 218 kilo


2012: 47 laks på 114 kilo, 227 sjøørret på 283 kilo og 303 sjørøyer på 212 kilo.


Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Overnating:
Naustvik Camping, 8283 Leinesfjord, tel + 47 75 77 82 14.

Fiskekort

Olav Aasheim, 8286 Norfold, tel + 47 75 77 91 24.

Thor-Roger Kjellbakk, Bjørndalslia 89, 8029 Bodø, tel + 47 75 51 59 74.