Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Heggedalselva 2010 Stengt for alt fiske

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

2010-2014:

Stengt for alt fiske


Småstryk og høler med både laks, sjøørret og sjørøye


Fra sjøen og opp til Lillefossen, 2 km, går elva passe stri med småstryk og høler.Sand i munningen, ellers grus- og steinbunn og fjell i fossene.


Litt ovenfor Lillefossen, ligger Storfossen, med sitt fall på 8 meter. Elva har klart vann, unntatt i flom.

Laksen går opp først i juli. Den største som er tatt, veide 14 kg. Sist i juli kommer sjøørreten.

Fangstrapporter


1995: 22 kg laks (2,8) og 3 kg sjøørret (0,6)


1996: 63 kg laks (3) og 16 kg sjøørret (0,9)


1997: 189 kg laks (1,9) og 33 kg sjøørret/sjørøye (1,2)


1998: 51 kg laks (2,6) og 21 kg sjøørret/sjørøye (0,5)


1999: 23 kg laks (2,6) og 3 kg sjøørret (1)


2000: 5 laks mindre enn 3 kilo, 7 laks på 3-7 kilo = 12 laks på 34,5 kilo. 9 sjøørret på 8,5 kilo. 5 sjørøyer på 3,5 kilo.


2001: 5 kilo laks (1,7) og 4 kilo sjøørret (0,6)


2002: 108 kilo laks (2,7) og 28 kilo sjøørret (0,9)


2003: 31 laks på 64,7 kilo og 20 sjøørret på 12,9 kilo.


2004: 13 kilo laks 6 kilo sjøørret.


2005: 24 kilo laks (1,8) og 6 kilo sjøørret/sjøørret (1).


2006: 15 kilo laks og 7 kilo sjøørret.


2007: 8 laks på 21,5 kilo og, 6 sjøørret på 6,7 kilo og 3 sjørøyer på 1,5 kilo.


2008: 4 laks på 16 kilo og 8 sjøørret/sjørøyer på 8 kilo.


2009: 4 laks på 9 kilo, 9 sjøørret på 6 kilo og 2 sjørøyer på 2 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Overnatting:

Lofas Turistsenter, Kåringen, 8550 Lødingen, tel + 47 76 93 14 22.

Fiskekort

Lødingen JFF:

Lødingen Sport, Rådhusveien 6, 8550 Lødingen, tel + 47 76 93 17 00.

Ronald Naustvik,Flagghaugen 18, 8550 Lødingen, tel + 47 76 93 18 12.