Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Fiskebølvassdraget 2016

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08


Storvatnet
Den to kilometer lange elvestrekningen kommer fra Storvatnet, der det meste av fisket foregår. Det er en typisk flomelv som svinger med nedbøren.


Fangstrapporter


1995: 3 kg laks (1,5) og 75 kg sjøørret (0,8)


1996: 1 kg laks (1) og 70 kg sjøørret (0,7)


1997: 8 kg laks (1,6) og 80 kg sjøørret/sjørøye (0,7)


1998: 1 kg laks (1) og 56 kg sjøørret (0,7)


1999: 7 kg laks (1,8) og 35 kg sjøørret (0,7)


2000: 4 laks på under 3 kilo og 1 laks på 3-7 kilo, tilsammen 5 laks på 10,8 kilo, samt 55 sjøørret på tilsammen 38,5 kilo.


2001:31 kg laks (1,7) og 42 kg sjøørret /sjørøye (0,7)


2002: 5 kilo laks (0,7) og 25 kilo sjøørret/sjørøye (0,7)


2003: 28 kilo sjøørret/sjørøye.


2004 / 2005 /2006: Ingen rapport.


2009: 16 sjøørret på 12 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Sildpollnes Sjøhuscamping, Sildpollnes, 8316 Laupstad, tel + 47 76 07 58 12.

Fiskekort

Fiskebøl Storkiosk, 8317 Str76 15 81 33.

Kategori: