Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ballstad / Skottenvassdrag

Ørret: Røye:

0


Ørret og røye på opp til kiloen

I Ballstadvassdraget, eller Skottenvassdraget, som det også kalles, er bestanden av sjøørret og laks utryddet. Men det finnes brunørret og sjørøye på opp til en kilo, og sportsfisket er godt organisert.

Informasjon

Skotnes og omegn utmarkslag

v/ J.I.Berg

Tel:76 08 85 73

John Gunnar Halse

Gløsveien 3

8373 Ballstad

Tel: 76056000 - 76082318Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Fiskekort

Kategori: