Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Arstadelva 2008

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

2008-2012:

15.06 - 31.08


Beiarvassdraget


Det åpnes for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Samarbeidsorganet i tidsrommet: 17.06.-31.08. I tillegg åpnes det for fiske etter sjøørret og sjørøye i Arstadelva i perioden: 15.06.-17.06. og i hele vassdraget i perioden: 1.09.-14.09. Under dette fiske er det ikke tillatt å avlive laks.
Se Beiarelva.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Fiskekort