Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Verdalselva / Verdalsvassdraget 2018

Trond Andersson og Chris Yates ved Granfossen i Verdalselva.
Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks: 10.06 - 31.07

Fisket stengt 28.juli 2018

Styret i Verdalselva Fellesforvaltning  har enstemmig besluttet å stenge fiske i Verdalselva inntil akseptabel vannstand og lavere temperatur.

Stengingen trer i kraft ved midnatt lørdag 28. juli i følge Verdalselva.no


Sjøørreten fredet.
Ovenfor Granfossen er det i tillegg tillatt å fiske frem til 10.08, med en totalkvote for perioden 01.08-10.08 på 20 laks. Totalkvote for vassdraget 320 laks.
Sesongkvote pr. fisker: 2 laks, all hunnlaks settes ut etter 1. juli.

Fredningsområder: Østnesfossen, Grunnfosshølen og Granfosshølen.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

hjemmesiden: http://www.verdalselva.no/

Laksebørsen
Vannføringen i Øyungen i Verdalselva


Årets første laks i Verdalselva 2015


Vegard Løvaas med sin andre laks på 10 kilo tatt på flue på Halland-valdet i 2015. Mer info: http://www.t-a.no/kultur/article11236797.ece
Sportsfiskere svikter Verdalselva


Det ble i 2013 tatt 280 laks på tilsammen 1259,4 kilo. Det er en liten nedgang fra i fjor til tross for at fisketiden var nesten en måned lenger.


Odd Joar Helden er leder i elveutvalget i Verdal Jeger- og Fiskeforening (VJFF) forteller om færre fiskere og mindre fisk. Det betyr at man er heldig om inntektene blir over 100.000 kroner, mot flere hundre tusen kroner på 1990-tallet.


Kjempeflott laksevassdrag!

Verdalselva er et kjempeflott vassdrag. Det fikk vi et godt inntrykk av i de to programmene som TV2 sendte i august 2007. Chris Yates, forfatter og frontfigur i BBC-programserien 'A Passion for Angling', som ble sendt verden over, var tilbake i Norge. Sammen med fiskekameraten Trond Andersson fra Ål i Hallingdal dro han på fisketur i Verdalselva. Et nytt hyggelig møte med Chris og Trond.


De to lakseførende sideelvene Helgå og Inna løper sammen ved Vuku og danner herfra selve Verdalselva, med en lakseførende strekke på 21 kilometter. Elva er ganske rolig, og faller nederst er så lite at floa virker nesten 3 kilometer oppover..<br
Under Vukufossen stopper ofte laksen litt før den drar videre, og selvsagt er dette derfor en populær fiskeplass. De beste fiskeplassene tidlig på someren finner du i hovedelva. Senere på sesongen kan det være lurt å prøve oppover i sideelvene, og spesielt når de flommer opp etter kraftige regnskyll.


I Verdalselva finner du forøvrig en av Europas lengste laksetrapper, med 80 kulper over 280 meter! I Granfossen, langt oppe i Helgåa, finner du et laksestudio, som er vel verd et besøk.

Verdals Jeger- og Fiskerforening adminstrerer 30 vald. Ta derfor en titt på hjemmesiden deres.


Hvordan er den nye Verdalselva etter storflommen 2006?

Verdalselva er forandret etter storflommen. Er de gamle fiskeplassene borte? Hvor er de nye laksetakene? Sportsfiskerne i Verdalselva stiller med blanke ark foran en ny sesong.To nye gapahuker er satt opp , en er reparert.


For å rekruttere nye medlemmer har de spesialpris for eldre og uføre og gratis for kvinner og ungdom under 16 år. Dette står i skarp kontrast til velstående engelskmenn som nå kan leie øvre del av Helgåa i tre uker for 8.000 kroner.

Kjempegod mellomstor lakselv!Verdalselva er en god, mellomstor lakselv, der det meste av fisket foregår fra sjøen i Verdalsfjorden og opp til Vuku, 21 kilometer oppe i elva. Ved Vuku deler elva seg. Herfra går laksen 3 kilometer videre oppover Inna til Dillfossen og 22 km oppover i Helgå til Granfossen. I Granfossen er det bygget fisketrapp som ser ut til å fungere bra. En del soner er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Det går opp og ned her i verden!


Mens det sesongen 2000 ble ble satt fangstrekord i elva med nesten 11 tonn laks, var fisket i 2002 et sorgens kapitel. Bare 1,5 tonn ble hele årsfangsten, og selvfølgelig skyldes det hele den sviktende vannføringen og den høye vanntemperaturen som totalt paralyserte det som kom opp i elva av laks og sjøørret.

I 2003 ble imidlertid fangsten mer normal igjen, med 5,5 tonn laks og 1,1 tonn sjøørret, og i 2004 var fangsten 3,9 tonn laks og 317 kilo sjøørret.

Tar vi med hele vassdraget, med sideelva Helgåa, ble totalfangsten i 2003 5,8 tonn laks og 1023 kilo sjøørret, mens det i 2004 ble tatt 4,4 tonn laks og 355 kilo sjøørret.Mindre fiske for folk flest.

- Vi frykter at større og større deler av Verdalselva blir stengt for allmennheten. Elva er rekreasjonsområde for mange i dette i distriktet og vi er redde for at de risikerer å bli priset ut, sier Jon Olav Larsen nestleder i elveutvalget i Verdal jeger- og fiskeforening til NRK 23.mai 2006.Elveeiere i Helgåa har solgt retten til å formidle vald til det norskeide selskapet Norway salmon fishing for 80.000 kroner. I tre uker i juli stenges store deler av elva slik at britiske laksefiskere skal få svinge fluestanga uforstyrret og eksklusivt.Laget trenger penger, blant annet venter investeringer på over en halv million kroner i laksetrappa i Granfossen.

- Vi har drevet utstrakt fiskekultivering, det bør jeger og fiskerforeningen være glade for. Når vi nå fikk et tilbud ville det være uansvarlig å ikke takke ja når det er så mye ugjort i elva, sier Norum.Jon Olav Larsen i Verdal jeger- og fiskerforening forstår at elveeierne må ha penger, men han holder fast på at grunneierne ødelegger for andre.

- Rikfolk må få lov til å fiske her, men vi er opptatt av at allmennheten skal ha tilgang til ressursene i kommunen, sier Larsen.Rekordstart i 2005 med en laks på 16,4 kilo!

Av de over 70 laks som ble tatt i Verdalselva de første 9 fiskedagene, gjorde seks kompiser fra Oslo det største varpet.

Stein Tandbergmoen tok den største, en rugg på 16,4 kilo. Tilsammen håvet de inn 10 lakser på vallet til Even Olsen og 5 lakser hos Jens Wohlen, der karene bor to uker hver sommer. Tandbergmoen tok alene 5 fisk.På bildet ser vi dagsfangsten til Jan R. Nilsen og Stein Tanbergmoen den 3.juni. Den ene er på 5,5 kilo, de andre er på 8, 9 og 16,4 kilo.I tillegg tok de på morgenen en på 7,7 kilo, som allerede var lagt i fryseren.


Gøran Andersson har tatt 5000 laks på over 7 kilo!


Gøran Andersson med sin laks nr. 5000 på over 7 kilo. Foto: John Olav Oldren
Svensken Gøran Andersson tok i natt til søndag 8.juni 2008 sin laks nr. 5000 på over 7 kilo! Den veide 19 kilo og ble tatt på ei rød tubeflue med svart vinge like ovenfor Østnesfossen i Verdalselva. En flott jubileumsmarkering, fastslo John Olav Oldren overfor Fiskeguiden, og la til at så stor laks har ikke vært tatt i denne elva på mange år.Foto: Even Olsen.

Her får du fiske med overnatting!


Lyng gård

hjemmesiden

Elverum vestre

Eiendommen har to vald på tilsammen 400 meter for fiske med mark

sluk og flue for 3-4 personer samtidig.Her er le-skur, ildsted

benker og avtrede.Nederst på vallet er det plenområde for oppsetting av telt/campingvogn. Det er bilveg ned til elva.
Oddrun og Lottar Hjelde

Tel: 74 07 07 93/

Fax: 74 07 08 35

mob 41 44 64 33/97 65 17 98Elverum vestre

7650 Verdal

hjemmesiden


Hynne Fiskecamp

hjemmesidenLandfald

hjemmesidenVolen

hjemmesiden

Østnes Camping

På Østnes kan det fiskes laks og sjøørret over en strekning på 1400 meter på beggte sider av elva. Østnes disponerer også et vald 1 km lenger oppe i elva.Her kan fiskes med ulike typer redskap. Gangstier på begge sider av elva med sittegrupper. Fra elva går det turstier opp i skogen.
Østnes ligger 50 m fra Verdalselva ved fossen i Vuku. Sving av fra E6 og kjør riksvei 757 gjennom Verdalsøra og østover i retning Stiklestad. Avstanden fra E6/Verdalsøra er 15 km, fra svenskegrensen er avstanden 38 km.

Vertskap: Liv Østnes og Ivar Lerfald

Tel: 74 07 07 32 / 971 91

409

Østnes

7660 Vuku.

hjemmesiden

Tingvoll / Kveldstad

hjemmesiden

Private vald


Verdalslaks

Verdalslaks disponerer 4 km av de beste fiskevalda i Verdalselva, fordelt på de fire sonene Holmli, Lyng, Haga og Hynne Fiskecamp.

Fiskekort bestilles via EPOST

eller kan kjøpes på valda, Stiklestad Camping, Vuku Bilsenter eller Sportsforetningene i Verdal sentrum.Verdal elveierlag, Ivar Lerfald, tel 74 07 07 32
Fangstrapporter for Verdalselva:


1995: 3364 kg laks (4,1) og 1194 kg sjøørret (1,2)


1996: 2547 kg laks (4,5) og 738 kg sjøørret (1)


1997: 1940 kg laks (3,6) og 613 kg sjøørret (1)


1998: 3983 kg laks (2,3) og 861 kg sjøørret (1,2)


1999: 7086 kg laks (3,3) og 777 kg sjøørret (1,3)


2000: 10939 kilo laks (3,7) og 792 kilo sjøørret (1,1)


2001: 4587 kilo laks ( 3,6) og 674 kilo sjøørret/sjørøye ( 1,5)


2002: 1519 kilo laks (3,1) og 373 kilo sjøørret (1,1)


2003: 1854 laks på 5456,9 kilo og 1013 sjøørret på 1104,8 kilo


2004: 830 laks på 3941,3 kilo og 228 sjøørret på 317 kilo.

Fangstrapporter for hele Verdalsvassdraget:2004: 921 laks på 4395,6 kilo og 254 sjøørret på 355,1 kilo.


2005: 4980 kilo laks (3,8) og 474 kilo sjøørret (1,1).
2006: 2935 kilo laks og 853 kilo sjøørret.2007: 300 laks på 1469 kilo og 119 sjøørret på 234 kilo.


2008: 399 laks på 2182 kilo og 138 sjøørret på 158 kilo.


2009: 433 laks på 2413 kilo og 126 sjøørret på 170 kilo


2010: 244 laks på 1417 kilo og 53 sjøørret på 114 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 123 laks på 443 kilo og 22 sjøørret på 31 kilo.


2012: 205 laks på 1325 kilo og 2 sjøørret på 5 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 87 laks på.
Laksebørsen 2003 for Verdalselva:

www.verdalselva.noKjempeflott storlaks på flue på Hallan-valdet
Bjørge Sørli tok denne laksen på 17,4 kilo på flue på Hallan-valdet 2.juli 2012. Foto: Terje Djuvsland
Verdal Jeger- og Fiskerforening:

www.vjff.no

Fylkesfiskeforvalteren:

Anton Rikstad

Tel: 74 16 80 60, fax 74 16 83 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Verdal Elveeierlag

Ivar Lerfald

7660 Vuku

Tel: 74 07 07 32

http://www.verdalselva.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Endre Alstad

Tel: 94 57 30 23

e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Stiklestad Camping

Lakseloftet

Verdalslaks
Verdalingen:Pangstart 1.juni 2007Det ble en skikkelig pangstart på årets laksefiske i Vuku. På Breding ble det i morgentimene tatt 10 fine lakser, derav flere i 8 – 10 kilos klassen.


En periode på natta sto det mellom 25 og 30 fiskere på en strekning på 100 meter. Det var svensker og nordmenn i skjønn forening.– Landskampen på Breding i natt endte 8 -2 til Norge. Dette har vært ei styggartig og livat natt. Og sosialt, gliser Odin Granheim som har fått en skikkelig rugg på mark. Men jeg mistet den største. Den kunne kanskje være opp mot 15 kilo. Jeg har aldri i mitt liv hatt en så stor fisk på kroken før. De andre fiskekompisene bekrefter Granheims uttalelser. De fleste fiskene den første natta ble tatt på mark. Ivar Lund fra Steinkjer fikk to rugger i løpet av en time.– Dette er rekord for meg, både i antall og størrelse på så kort tid, forteller den blide fiskeren og løfter skjelvende opp begge laksene.


Gunnar Sagmo er den eneste som har fått fangst på sluk. Åttekiloslaksen gikk på en koppersluk i halv tre tida på natta.


– Den var grei å få inn. Den satt godt, men det var litt stri strøm i elva der jeg sto. Det er forresten lite lus på fisken, og dette tyder på tidlig oppgang, sier Sagmo.


Magne fikk den førsteSommernatta var bare en halv time gammel da den første laksen glefset over marktugga til Magne Kvislabakken. Vukubyggen hadde tatt plass på valdet Mønnes/Thomassen da startskuddet gikk ved midnatt.– Fisken var ganske rolig og det gikk greitt å få den inn. Jeg brukte bare en seks sju minutter. Fisken satt godt. Vekta stoppet på 8,8 kilo. Men rekorden min er 10, smiler Magne som har fisket her i mer enn 10 år. Det hører også med til historien at Kvislabakken har eget laksevald lenger oppe, i Inna. Dette leier han ut til Værdalsbruket.


–Hvor lenge skal du fiske i natt?


– Jeg må være hjemme til halv seks. Da drar kona på arbeid og jeg må sørge for at ungene kommer seg på skolen og barnehagen, sier Magne og løfter opp den flotte laksen.Mye fisk i elva
På flere av valdene meldes det om mange som har mistet laks i løpet av natta. Dette gjelder både Kommunevaldet ved utløpet av Inna, på Tingstad og Østnes.– Det er tydelig at det er bra med fisk i elva. Det var mye fisk på oppgang i morgentimene. Hos meg er det flere som har hatt storlaks på kroken, men de har ikke lyktes i å få fisken på land, forteller John Olav Oldren.– Det er perfekte forhold i elva nå. Både vannstand og temperatur er optimal. Men jeg håper det ikke blir tatt alt for mye fisk. Vi må jo ha igjen noe stamfisk, sier Ivar Lerfald som har mange svensker på besøk på campingplassen ved Østnesfossen.Status på noen av valdene elleve timer etter start:


* Breding: 10 lakser

* Østnes: 4 lakser

* Mønnes: 1 laks

* Tingvold: 0

* Wohlen: 0

* Kommunevaldet: 0

* Verdalslaks AS: 0Verdalselva på bedringens vei: 2 tonn med 5,7 kilo i snitt!
Etter to dårlige lakseår, ser laksefisket ut til å være på bedringens vei i Verdal. i 2008 ble det tatt 1979 kilo laks, mens det samlede tallet for 06 og 07 var 1618 kilo. I alt ble det i 2008 tatt 348 laks, det var både flere og tyngre enn året før. Snittvekta lå på 5,7 kilo i 2008.


Ungdomskontakter i Verdalselva:


Aleksander Haga, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf 41 32 76 97


Stian Karlgård, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf. 95 85 98 05

Informasjon

Fiskekort

Granfosshuset, Helgådalen, tel 74 04 06 85

G-Sport, Amfisenteret, tel 74 07 86 30

Intersport, Boby´n, tel 74 07 59 40

Intersport, Coop Inn Trøndelag, tel 74 07 18 48

Jakt og Fiskehuset, Konsul Moesgt. tel 74 07 14 32

Sport 1 (Bremseth), Nordgata, tel 74 07 88 62

Stiklestad Camping, Stiklestad, tel 74 04 12 94

Stiklestad Nasjonale kultursenter, Stiklestad tel 74 04 42 00

Verdal Hotell, Jernbanegata, tel 74 07 88 00

Verdal Vertshus, Magnus Den Godes veg, tel 74 07 63 66

Verdal Turistinfo, Skysstasjonen , tel74 07 54 80

Vuku Bilsenter, Vuku, tel 74 07 09 16

Vuku Gatekjøkken, Vuku, tel 74 07 08 70

G - Sport, Magneten, Levanger, tel 74 08 13 97

Intersport, Kirkegt., Levanger, tel 33 74 08 23 begin_of_the_skype_highlighting              33 74 08 23      end_of_the_skype_highlighting 44

MX Sport (Stakseth), Håkon den Godesgt. 17 , Levanger, tel 74 08 55 70