Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Garptjønna

Røye:

0


Kanadisk bekkerøye!


Kanadisk bekkerøye er funnet i Garptjønna i Verdal, og fiskeforvalter Anton Rikstad sier til Trønder-Avisa 8.september 2004 frykter at dette er et nytt eksempel på bevisst spredning av nye fiskearter i Nord-Trøndelag.
– Det ser nesten ut til at noen har gjort det til en slags sport å spre nye fiskearter i fylket, og i tillegg til at dette kan få store konsekvenser for eksisterende fiskestammer er dette et klart eksempel på alvorlig miljøkriminalitet.

I løpet av kort tid er det påvist nye fiskearter en rekke steder i Nord-Trøndelag – kanadarøye i Ausetvatn i Stjørdal og et vann i Levanger, abbor i Rengen i Sørli og nå sist kanadisk bekkerøye i Garptjønna i Verdal. Kanadarøye er tidligere kjent fra Kvesjøen i Nordli, men de nye funnene har ingen annen forklaring en at det er foretatt ulovlig utsetting.

Nye fiskearter kan spres ved bruk av levende agn, men i disse tilfellene tror ikke Rikstad at dette er svaret:

– Kanadisk bekkerøye er ingen vanlig agnfisk, påpeker han, og det samme gjelder for kanadarøye og abbor.

– Mest sannsynlig er derfor at vi står overfor en slags "utsettingsmafia", hvor aktørene enten drives av ødeleggelseslyst eller et miljø hvor man tror at nye fiskearter kan være et positivt bidrag til sportsfisket.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: