Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ystesosen

Ørret: Røye:

0


Ørret og røye av god kvalitet

Stuesjø, grensevann mot Tydal. Adkomst: Veien Tydal- Myrmoen (Røros)yil Busjøen ( se denne). 847 meter over havet. Ysteosen ligger 854 meter over havet, er 1 km2 stort. Bestand av ørret og røye. Fisk av bra kvalitet og god vekst. Gausdal statsalmenning.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: