Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Glomma (Aursunden-Håneset) 2011

Glomma-strykene nedenfor Aursunden. Foto: Eivind Fossheim
Gjedde: Harr: Ørret:

0


Det beste ørretfisket i hele Glomma!


Den øvre delen av Glomma, fra utløpet av Aursunden ved Glåmos til Tynset, har fine strekninger med godt fiske etter ørret på opp til en kilo i snittvekt!


Fra utoset i Aursunden og de fire første kilometerne ned til Glåmos, faller elva hele 61 meter. Kuråsen kraftstasjon, en kilometer nedenfor utoset, utnytter 48 meter av dette fallet på 2,5 km, og de tidligere så kjente fiskeplassene her, består nå av et mer eller mindre tørrlagt elveløp.I den store dammen ved utløpet av Kuråsfossen kan det stå en del fin ørret og harr, men det er i de strie partiene på vel en kilometer ned til kulpen ved Jensvoll at du kan oppnå gode ørretfangstene rett etter vårflommen.


Grov ørret, harr og sik!


Fra kulpen nedenfor Glåmos møtes du av rolige stryk over småstein, grus og sand og en del mudder. I de dype rennene her finnes det grov ørret, harr og sik. Strekningen er skreddersydd for fluefiske, men de som mestrer mark- og slukfiske, kan også oppleve fine dueller med skikkelige kubber på over kiloen!


Fire kilometer sør for Glåmos blir det striere, og på den kilometerlange strekningen, som inkluderer også den uregulerte Ormhaugfossen, står det mye stor harr og ørret i strykene.
Nedenfor Ormhaugfossen går elva roligere igjen, til vi kommer ned til Orvos, der sideelva Orva kommer inn i Glomma.

Orva skal du ikke bry deg med. Den er sterkt forurenset av metaller fra gruvedrift.

Stor gjedde!


Fra Orvos renner Glomma videre i et mer rolige former i nesten syv kilometer ned til Håneset. Er du heldig, kan du her ta sik og harr på opptil 2-3 kilo, og en og annen stor ørret, selv om snittet er langt mindre. Bli ikke overrasket å få gjedde på kroken.I de rolige partiene lurer storgjedda!

Informasjon

Fiskekort

Kategori: