Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ørstaelva 2017

Kent Inge Vatne med en 5-kilos laks i Leitefossen i Åmdalselva. Foto: Eivind Fossheim
Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks og sjøørret 15.06 - 31.07Bedre fiske i 2010 enn året før trass i strenge restriksjoner


Trass i strenge restriksjoner ble det landet 565 laks på tilsammen 1376 kilo og 64 sjøørret på 74 kilo.Det er det beste resultatet på 5 år, forteller Steinar Ose til Fiskeguiden.


Gytemålet er satt til 500 laks. -Det regner vi med er nådd, sier han, og viser til at det høsten 2010 sto mye gytefisk på elva.


Laksefiske for folk flest


Hensikten med lavprisprofilen i Ørstaelva er klar: – Du skal ikke betale mer for et fiskekort enn at du kan ta deg råd til et avslappende, sosialt samvær med familie og fiskekamerater ved elva, sier Sigmund Vatne, formann i Ørstavassdragets Elveeigarlag.

Det er en filosofi den ivrige, lokale fiskeren Steinar Ose har sansen for.

– Av og til kan imidlertid det sosiale samværet bli sterkere enn fiskelysten. Ja, det har vært kvelder jeg ikke har fått tid til "å bløyte taumen" i det hele tatt, ler Ose.

Steinar Ose synes også det er en grei ordning med en fangstkvote på to fisker pr. kort av seks timers varighet.

– Da blir vi kvitt de verste gråbeinene som på dø og liv skal fylle fryseboksen og tjene noen kroner på fisketuren sin, sier han.Lars Tore Røbekk under Støylefossen.Foto: Eivind FossheimTett samarbeidSigmund Vatne fornøyd med samarbeidet. Foto: Eivind FossheimSigmund Vatne berømmer det tette samarbeidet med Ørsta Jeger- og Fiskerforening, og mener at de aldri kunne ha forvaltet elva på en sosial og rimelig måte hvis det ikke hadde vært for det.

– Det er de lokale sportsfiskerne som sitter med ekspertisen på kultiveringsarbeid. Det er de som sørger for stamfisk, driver klekkeriet og setter ut yngelen på oppvekstplassene i elva. Vi elveeiere sørger for oppsyn og kortsalg, og sammen med de lokale sportsfiskerne rydder vi opp langs elva, rensker opp i gytebekkene og forbedrer oppvekstvilkårene for fisken. For innsatsen blir Ørsta Jeger- og Fiskerforening tildelt et frikort pr. sone pr. dag til sine medlemmer, mens vi som grunneiere får våre inntekter. Samtidig føler vi at elva blir forvaltet på en riktig måte til glede for alle, også tilreisende som kommer hit for å oppleve den vakre bygda vår.

Man skulle tro det var umulig å bli enige om noe som helst med 230 grunneiere, men i Ørsta går det ganske bra.

– Med Ørstavassdragets Elveeigarlag som et overstyrende organ for de mange små lagene, tar vi ikke retten fra dem. Hovedlaget får 10 % av fiskekortinntektene til å forvalte gunneiernes fellesinteresser, opplyser Vatne.


Mark dominerer


Lars Tore Røbekk fra Ørsta bor ved elva – eller i elva, vil noen kanskje si. Han bruker både flue og sluk. Når han skal ha middagsmat, tyr han imidlertid til mark, i likhet med de fleste andre.
Med en 15 fot lang tohåndsstang, 0,45 mm-sene, fortom på 0,35 mm, krok i størrelse 4–6 og ei skikkelig markklyse, saumfarer han hver bidige kvadratmeter av favorittplassene sine. Han kjenner elva bedre enn de fleste, og vet nøyaktig hvor laksen og sjøørreten tar på ulik vannføring.– Å fiske i små elver som Ørsta, krever en viss teknikk og kunnskap om laksetakene. Visst kan man lese elva, men det er ikke sikkert fisken står akkurat der du tror, eller der du fant den dagen i forveien. Laksetakene endrer seg nemlig med vannstanden. Dessuten ligger standplassene helt andre steder enn folk kanskje er vant til fra andre elver, sier Lars Tore Røbekk, før han sveiper over et parti vi aldri hadde trodd noen fisk ville ta. Det kan derfor være lurt å skaffe seg en lokalkjent guide eller fisker den første fiskedagen, slik at du blir kjent med noen av de beste plassene. Fisker du foran og bak hver bidige stein, trenger du ingen guide, men du risikerer å bruke mye tid på "svarte hull". Er du usikker på fiskeplassene og fiskemåten, kan du kontakte Sigmund Vatne. Han er selv en dreven stangfisker, og kan også sette deg i kontakt med andre, lokale fiskere. Ved elva treffer du dessuten alltid lokalkjente fiskere som mer enn gjerne viser deg favorittplassene sine og gir deg råd om utstyr og måter å lure storfisken på.Fiskehistoriene sitter løst


Det er motfiske på en del strekninger, men i de aller fleste tilfeller går samarbeidet bra. Etter en halvtimes fiske, overlater man gjerne fiskeplassen til nestemann. Innimellom går praten livlig om fluer og sluker og hva som er galt når laksen og sjøørreten vraker agnet.

Lett tilgjengelig


Ørstaelva , eller Storelva, som den egentlig heter, renner ut i Ørstafjorden ved Ørsta sentrum. Den er lett tilgjengelig. Riksvei 14 krysser elva ved osen, og det er vei på begge sider opp til Åmot, 4,5 kilometer fra sjøen. Ved Åmot deler elva seg. Laksen og ørreten kan herfra gå Follestaddalselva ni kilometer opp til Kolåsen, og videre enten opp Romedalen eller Øyedalen. I Øyedalen kan fisken gå fram til Myklebustsetra (400 m.o.h.). Follestaddalselva har stein- og sandbunn med gode gyteforhold. Den er ei typisk flomelv, delvis med smeltevann fra Kolåstinden midt imot.


Mens noen av laksene og sjøørretene drar innover i Follestaddalselva fra skillet ved Åmot, setter resten av fisken kursen oppover den to kilometer lange Åmdalselva inn til Vatnevatnet. Siden denne delen av vassdraget er regulert, er vannføringen mer stabil her enn i Follestaddalselva. Det betyr imidlertid også at mye av elvebunnen er mosegrodd.Mark, sluk og fluer


De fleste fiskerne i Ørstaelva presenterer ei skikkelig markklyse for laksen. Jo større, dess bedre. Sigmund Vatne bruker en stor mark på kroken, og skjuler krokspissen med en litt mindre tass. Blank Mepps nr. 2 med svarte prikker er imidlertid Sigmund Vatnes favoritt. Den minste yngelimitasjonen av en flytende Rapala er en annen "luring".

Lars Tore Røbekk foretrekker en 15 grams Panther Martin av den gamle typen. Av fluer foretrekker han en dobbeltkrok nr. 6–8 Hairy Mary long leg, mens Sigmund Vatne gjerne setter på en Hardys Favoritt, mørk brun i dobbel åtterkrok. Rasmus Ørstavik, en annen lokalkjent fisker, bruker på sin side Dusty Miller og andre klassiske fluer med enkelkrok.

Steinar Ose foretrekker en dobbeltkrok nr. 6–8 Blue Charm eller Vi Menn-flua, men tyr i blant til andre lure knep for å lure pjakken i Ørstaelva.– På vei hjem fra arbeid en kveld i 70-årene, måtte jeg ned til elva en tur. Der var det masse styr, med mye fisk og mye folk. Jeg følte meg helt utenfor der jeg sto med paraplyen i regnet, inntil det plutselig kom en pjakk i halvsvime drivende forbi meg. Det eneste jeg hadde for hånden var paraplyen, og med den klarte jeg faktisk å fange fisken og trekke den på land, sier Ose, som sannsynligvis er den eneste i Ørsta som har fisket laks med paraply!


36 laks hver fiskedag!


I 1999 var elva stengt for laksefiske. I rekordåret 2000 ble det tatt over 2,5 tonn laks fra 15. juni til 15. juli, mens det ble tatt 256 kilo sjøørret i perioden fra 15. juni til 15. august. I 2001 ble resultatet over 1,8 tonn laks og 138 kilo sjøørret, noe Sigmund Vatne var kjempefornøyd med. Av oversikten for 2000 framgår det at 977 av laksene veide under tre kilo. Det ble dessuten tatt 188 lakser mellom tre og sju kilo. Til sammen blir det 1165 laks – eller 36 fisker pr. dag!Det beste fisket er normalt i den nedre del av Ørstaelva og oppover i den nedre delen av Åmdalselva. Beste fisketid er fra midten av juni og juli. Sjøørreten biter best i august.


Støylefossen, 300 meter fra skillet på Åmot, er en fin plass å starte for nykommere. Ikke bare er plassen en naturperle, men her står det alltid fisk, og du møter bestandig lokalkjente fiskere som kan gi deg gode råd.


Follestaddalselva har også mange fine høler ovenfor den populære Bruahølen, men mye av strekningen ble i sin tid kanalisert for å utvinne mer jordbruksareal, og dette har gått ut over fiskemulighetene. På lange strekninger har laksen verken hvileplasser eller steder den kan søke dekning. Vassdragsvesenet har tilbudt seg å rette opp igjen skadene som ble påført fiskemiljøet ved kanaliseringen, men grunneierne har så langt vist liten interesse for å dekke 20 % av kostnadene for å få arbeidet utført.


Godt kultiveringsarbeid


Klekkeriet kom i gang igjen høsten 2001, etter å ha vært stengt i fem år. Da ble det lagt inn 150 000 lakserogn og 25 000 sjøørret-rogn, som alt sammen ble satt ut igjen som yngel i Ørstaelva våren 2002. Rasmus Ørstavik, en av de mest erfarne lokale fiskerne, er glad myndighetene bøyde seg for kravet fra sportsfiskerne og elveeierne om å fortsette klekkeridriften i Ørstaelva.

– Med så mye isgang og flom som stadig ødelegger gyte- og oppvekstplassene i flomelver som denne, er det nødvendig med årlige utsettinger av yngel for å holde laksestammen ved like. Uten kultiveringsinnsatsen ville elva blitt helt ødelagt, mener han.


Det settes nå årlig ut 15000 lakserogn eller yngel og 25 000 rogn og yngel av sjøørret.


Best etter kraftige regnskyll


Dette er en smålakselv som fiskes best ved flom og etter kraftige regnskyll. Her er fine forhold for sportsfiske, men du bør være godt kjent med laksetakene. Den ståpr på de underligste plasser.


Ørstaelva er en direkte fortsettelse av Follestaddalselva og Åmdalselvan som renner sammen ved Åmot, ca. 4,5 km oppe i dalen, og har utløp i Ørstafjorden nær Ørsta sentrum, der den blir krysset av riksvei 14 i osen. Det er ei hengebro over elva mellom Brekke og Sportsstøyl, 3 km fra sjøen, og bilvei langs elva på begge sider. Storelva renner gjennom et flott landskap, med sand- og steinbunn. Vanlig vekt for smålaks 1-3 kilo, laks 4-7 kilo. Beste fisketid fra midten av juni og juli. Sjølørreten biter best i august, halvkilosfisk i snitt.


Elva kan bli enda bedre


Selv om en årsfangst på over et tonn slett ikke er verst for en liten vestlandselv, så burde fangsten vært minst det dobbelte! Fiskeguiden har vært der og vet hvilke potensiale elva har med det gode kultiveringsarbeidet som drives her. Stå på!


Fangstrapporter


1995: 1139 kg laks (2,2), 92 kg sjøørret (1,3)

1996: 286 kg laks (2,4) og 58 kg sjøørret (1)

1997: 134 kg laks og 43 kg sjøørret

1998: 214 kg laks (2,1) og 79 kg sjøørret (1,2)

1999: 65 kg sjøørret (1,1)

2000: I laksefiskeperioden fra 15.juni til 15.juli ble det tatt 977 laks på under tre kilo og 188 laks på mellom tre og syv kilo. Det blir tilsammen 1165 laks eller 36 laks pr. fiskedag! Laks under 3 kg: 977 stk. - 1697,6 kg. Mellom 3 og 7 kg: 188 stk. - 817,8 kg. Sjøørret fra 15.juni til 15.august: 229 stk. - 256,2 kg.

2001: 1832 kilo laks (2,6) og 138 kilo sjøørret(1,1)

2002: 788 kilo laks (2,7) og 131 kilo sjøørret (1)

2003: 643 kilo laks og 186 kilo sjøørret.

2004: 921 kilo laks og 111 kilo sjøørret.

2005: 2180 kilo laks (2,2) og 136 kilo sjøørret (1,1).

2006: 1321 kilo laks og 27 kilo sjøørret.

2007: 520 kilo laks og 64 kilo sjøørret.

2008: 343 laks på 985 kilo og 78 sjøørret på 96 kilo.

2009: 549 kilo laks og 141 kilo sjøørret.

2010: 565 laks på 1376 kilo og 64 sjøørret på 74 kilo.


2011: 923 laks på 3659 kilo og 44 sjøørret på 63 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 103 laks på 276 kilo og 9 sjøørret på 10 kilo.


2012: 496 laks på 1761 kilo og 38 laks på 63 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 11 laks på 26 kilo.


2013: 376 laks på 1390 kilo og 51 sjøørret på 50 kilo


2016: 615 laks på 2231 kilo, hvorav 18 laks på 42 kilo ble gjenutsatt.


Kontakter:


Sigmund Vatne

6150 Ørsta.

Tel: 70 06 31 80/907 97 870

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Steinar Ose

Tel 70 06 73 79/ 982 09 736.


Fylkesfiskeforvalter Leif Magnus Sættem

Tel: 71 25 88 57


Overnatting


Brudevoll Gard (hytteutleie)

Brudavollen

6150 Ørsta.

Tel: 70 06 71 05.
Norlandia Vikingfjord Hotell

Parkveien 9

6150 Ørsta.

Tel: 70 06 78 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

www.norlandia.no

Ørsta Camping

Osholane 2

6150 Ørsta.

Tel: 70 06 64 77/ 995 02 461.

Informasjon

Ørstavassdragets Elveeigarlag

v/Per Magne Bjørdal

Åmås

6250 Ørsta

Tel: 95 70 76 61.
Kjell Brautaset (sekr)

Tel: +47 70 04 47 13 / +47 95 20 35 80
Ørsta JFF

v/Per Bjerke

Rystefeltet

6150 Ørsta.

Tel: 70 06 67 85.>br>

Fiskeforvaltning Møre og Romsdal:


Leif Magnus Sættem, tel + 47 7125 88 58 / + 47 90 79 98 45,Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Ove Eide, tel 71 25 88 58 / + 47 90 79 98 45,Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

FiskekortFiskekortet for 6 timer koster (2010)60 kroner. Ørsta Camping,

6150 Ørsta,
tel + 47 70 09 64 77 begin_of_the_skype_highlighting              + 47 70 09 64 77      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 47 70 09 64 77      end_of_the_skype_highlighting.


Alf Lødenel,

6150 Ørsta,
tel + 47 70 06 63 n61.
Sigmund Vatne,

6150 Ørsta,

tel + 47 70 06 31 80.