Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Åsta 2014

Harr: Abbor: Ørret:

Fisketiden

Her finner du all oppdatert info og kart over fiskestrekningene


Hardt fiskepress!


Åsta har sitt utspring i fjellet vest i Øyer og Ringebu. Fra Lyngsjøen renner Lyngåa ned i Åsta, og både denne innsjøen og Lyngåa og øvre Åsta har bra med ørret.

Lenger nedover i Åsta blir også harren mer vanlig.Åsta er en populær fiskeplass og har et hardt fiskepress, som først og fremst skyldes at den er lett tilgjengelig fra bilvei langs hele elva.Søk etter de tidlige gytevandrerne i utosen mot Glomma


I utosen fra Åsta til Glomma er en fin fiskeplass. Foto: Eivind Fossheim


Det meste av ørreten, harren og abboren er imidlertid småfallen, men er fin steikefisk for den som ikke er bortskjemt.

For å få større ørret bør du oppsøke de aller nederste deler av Åsta og utosen til Glomma på tampen av sesongen. Da kan du treffe på en tidlig gytevandrer av det grove slaget!Fem fiskeslag

Åsta har ørret, harr, abbor, steinulke og ørekyte.

Åmot Utmarksråd

Informasjon

Her finner du all oppdatert info og kart over fiskestrekningene

Fiskekort

Her finner du all oppdatert info og kart over fiskestrekningene