Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Åkrestrømmen

NULL
Gjedde: Ørret:

0


En av landets beste fiskeplasser for storøørret!

Er du på jakt etter en storørret, så sett på en Rapala-wobler og dra til Åkrestrømmen i Rendalen. Der stiller du deg ved Josef-furua og gir deg ikke før du har fast fisk! På en drøy uke, fra 11. juni til 17.juni 2005 ble det her tatt fire ørreter, hver på mer enn fire kilo. Sven Erik Aasheim (til høyre) fra Elverum, tok den største. En rugg på 5,25 kilo!

Fiskebørs


Rendalen Sport på Åkrestrømmen kjører egen fiskebørs som oppslag på veggen, og alle som registrerer ørret på mer enn en halv kilo får en gratis rapala-wobbler. Men det er ikke storørret som kaster seg over Rapalaen. Gjedda glefser også etter den. Minst 25 gjedder på opp til sju kilo ble tatt her de siste par ukene (21.juni 2005).Den siste to store ørretene ble tatt 16.juni 2005. På formiddagen tok Erik Rønningen en rugg på 4,15 kilo. Samme kveld landet Sven Falck fra Stathelle en på 4,2 kilo. Den fjerde ørreten sørget Jan Hangaard for å dra på land. Den veide 4,23 kilo.

Men det var de som var tidligere ute.Arne Halvorsen, Brumunddal tok en ørret på 3810 gram i Åkrestrømmen 8. juni 2005.

Bildene

Øverst Sven Erik Aasheim med sin ørret på 5,25 kilo tatt 11.juni 2005.

Bilde 2: Erik Rønningen fra Rendalen, ørret 4.150 gram tatt i Åkrestrømmen på Rapala den 16. juni kl 10. Denne fisken er 74 cm lang. Aasheim sin fisk var 81 cm lang.

Bilde 3: Åkrestrømmens nederste del ved utløp til Storsjøen (311 meter dyp). En fisker står ved Josef-furua, et landemerke oppkalt etter Josef Braunsek, opprinnelig fra Ungarn, som bodde like ved og tok mange storørreter på 1970-80 tallet. Hans største ørret var på 9,7 kg.

Alle fotos: Per Ivar Strømsmoen.
Mistra er en god ørretelv med sjanser til stor fisk!


Mistra renner ut i Rena i Åkrestrømmen, et par kilometer ovenfor Storsjøen. Adkomst til den nedre delen av elva fra riksvei 217 og til den øvre elvestrekningen fra veien Øvre Rendal - Fiskevollen. Det er en god ørretelv, men den beskattes hardt.

Fra Storsjøen går det opp en del grov ørret til hølene på den nedre strekningen, men ellers er det her mye småfisk.

Lenger oppe i elva, der terrenget er noe bratt og ulendt, finnes det en del større høler med stor ørret. Men som ellers i Mistra er storfisken sky og vanskelig å lure på kroken.

Håvfiske etter sik i Åkrestrømmen:

Sikfisket har vært en viktig næring i bygda gjennom uminnelige tider, og selv om det ikke lenger har den samme økomiske betydning, holdes fisket i hevd. Når siken går på strømmen for å gyte i noen uker senhøstes, håves den rett opp av elvapp av elva. Strømmen i elva tvinger fisken mot land hvor den er et lett bytte for erfarne håvfiskere.
Beste håvfisket er fra ca. 15. september til 15. oktober.Informasjon

Fiskekort

Fiskekort for stang- og håvfiske:

60 kroner døgnet, 100 kroner for 2 døgn, 150 kroner uka og 300 - 500 kroner for fisket i hele sesongen.

Kategori: