Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Svartelva / Åkersvika

Jørgen Asplund med gjedda på 18,6 kilo i Åkersvika 2.mai 2011. Foto: Frank Brandsås, HA
Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

Fisketiden

Fiskeregler i Mjøsa (Hamar):

Alt fiske er forbudt fra og med 01.09 til og med 20.10.

Minstemål for ørret er 50 cm

All ørret under 50 cm skal uansett tilstand straks settes ut igjen.


Åkersvika naturreservat

Det er egne regler for fisket i Åkersvika naturreservat. Fra og med 01.04 til og med 31.05 er fiske kun tillatt i følgende områder: Nybrua ved Hjellum, bruene på Disen, ved gjennomløpet under Stangebrua, ved gjennomløpet under Dovrebanebrua, der Flagstadelva krysser under E6, der E6 krysser over Svartelva er det lov å fiske 100 m østover og 200 meter vestover fra brua på begge sider av elva. Fra 01.06 til 31.03 er fiske i reservatet tillatt etter vanlige fiskeregler bortsett fra garnfiske.


Se forøvrig nye regler på vår sideside om Mjøsa - Fiskeregler.


Vårfiske etter storgjedda!

Svartelva renner ut i Mjøsa i Åkersvika i Hamar, og i utosen her kan du ta storgjedda når den går inn på grunnene for å gyte fra slutten av mars og begynnelsen av april.


Det fikk Jørgen Asplund fra Stange oppleve da han 2.mai 2011 dro i land et gjeddebeist på 18,627 kilo. - Jeg brukte død laue som agn, forteller han Fiskeguiden.no. - Jeg kastet bare ut, satte stanga i bakken pg ventet til snella skreik og snøret raste ut. -Jeg treiv stanga og dro kjempegjedda på land etter en kort og hektisk duell, sier han. Gjedda hans er en av de største som er tatt på stang i Norge.


Har du lyst til å prøve Åkersvika, så ta gjerne en telefon til Jørgen ( 902 34 927) og forhør deg om forholdene. Du parkerer ved Stangebrua.


Fiske fra land i Mjøsavassdraget i Hamar:

Flagstadelva og Svartelva munner ut i Åkersvika naturreservat i Hamar, og begge elvene har egne storørret-stammer som vandrer opp fra Mjøsa for gyte. Den skjermes av fredningstiden, men sommerstid står det fremdeles noen fine eksemplarer igjen i de største hølene, og en fast elvebestand med ørret på opptil kiloen, som det er verdt å fiske på.

Flagstadelva

I nedre del av Flagstadelva finnes en fin bestand av harr, stor gjedde og mort,sørv og vederbuk.


I Flagstadelva driver Vang Jeger & Fisk kultiveringsarbeid fra eget stamfiskanlegg og elva kalkes gjennom en automat øverst i vassdraget.

Svartelva

Svartelva kommer fra Rokosjøen i Løten. Her er den lokale elvestammen av ørret mindre, men bra med harr og også karpefiske.
Strømfallene ut i Åkersvika


Den beste fiskestrekningen med stor vederbuk, abbor, gjedde, brasme, mort, sørv harr samt en og annen ørret, finner du i de siste strømfallene ut i Åkersvika. Under vårfisket kan du få brasme på opptil 5 kilo, abbor på inntil 2 kilo og gjedde på opptil 18 kilo.Åkersvika er mye brukt hele sommeren, men ferdsel med båt og kano er forbudt i fredningsperiodene som er lagt inn i naturreservatet for å verne fuglelivet her.Mest fiskes det fra stranda, med meitefiske etter abbor, karpefisk.


Forøvrig kan man fiske fra land overalt rundt Hamar. Fra Tjuvholmen, i ytre delen av Åkersvika ble det 28.5 1965 tatt en abbor på 3170 gram.

Informasjon

Hamar Fiskerforening

Hamar Turistkontor

Tel: + 47 62 51 75 03

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hedmarken Fluefiskeforening

Steinar Grønvold

Furnes.

Grønvold kan også fortelle deg om attraktorflua, som har vist seg å tenne vårgjedda.

Fiskekort

Fritt fiske.