Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Skjeftsjøen 2012

Gjedde: Harr: Abbor:

0


Stor abbor og gjedde!


Skjefsjøen tilhører Staupåvassdraget og ligger i Jyltingsmarka, 10 km nord for Lillebo (via skogsbilvei), ved mellomriksveien mellom Drevsjø og Fløtningen i Sverige.


Skjeftsjøen er 0,13 km2, 600 meter lang, er 350 meter på sitt bredeste og har et største dyp på 8 meter. Snittdypet er 1,3 meter.
Skjeftssjøen har tilløp fra Ånstjerna og Bursjøen og avløp gjennom Staupåa til Sverige.


I enkelte deler av innsjøen kan det være vanskelig å fiske på grunn av mye vegetasjon i vannet. Nordvestre del er bevokst med siv. Myr og skog omkring.


Gode næringsforhold for den fine bestanden av gjedde og abbor, som her kan bli skikkelig stor! Ellers mye fin harr av meget god kvalitet. I tillegg finnes her lake og ørekyte.

Informasjon

Fiskekort

Engerdal fjellstyres fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.Fiskekort kjøpes på de fleste bensinstasjoner og sportsforetninger i Trysil. Du kan også kjøpe fiskekort på turistkontoret eller Klara Camping.Priser på fiskekort:
550 kroner for sesongkort, 300 kroner for ukeskort og 100 kroner for dagkort.

Kategori: