Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Rokosjøen

Gjedde: Abbor: Ørret:

0


Abbor på over kiloen, gjedde på 3-4 kilo!


Rokosjøen ligger i Løten Østbygd. Adkomst fra Løten sentrum på riksvei 211 og 25 til begge sider av innsjøen. Tilløp gjennom Dalselva og Svartelva fra Geitholmsjøen, avløp gjennom Rokoåa, senere kalt Svartelva, som renner ut i Mjøsa.

Rokosjøen ligger 230 meter over havet, er 6 kilometer langt, 1 kilometer på sitt bredeste og med et største dyp på 30 meter. Grunnet regulering er bunnforholdene vanskelige, med stubber, steiner og kvist. Hyttebebyggelse og enkelte gårder omkring.
Bra næringsforhold for fisken. Bra bestand av abbor og gjedde. Abbor på over kiloen, gjedda kan bli 3- 4 kilo. Ørret er satt ut. Bra isfiske. Beste fisketid fra 1.juni.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: