Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Gløta 2012

Harr: Ørret:

0


God bestand av ørret og harr av god kvalitet

Gløta er elva mellom Femund og Isteren. Den er 2,3 kilometer lang og har et fall på 18 meter.Den er stri, bortsett fra et par større høler. Noen steder har den svært storsteinet bunn og det er til dels vanskelig å ta seg frem langs bredden.


God bestand av ørret og harr av god kvalitet. Beste fisketid juni-august.

Informasjon

Fiskekort

Engerdal fjellstyres fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.Fiskekort kjøpes på de fleste bensinstasjoner og sportsforetninger i Trysil. Du kan også kjøpe fiskekort på turistkontoret eller Klara Camping.Priser på fiskekort:
550 kroner for sesongkort, 300 kroner for ukeskort og 100 kroner for dagkort.

Kategori: