Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Buåa i Vestmarka

Ørret:

0


Krepsepest påvist i Buåa


Sommeren 2010 ble det oppdaget krepsepest i Buåavassdraget.


I 2004 ble det funnet signalkreps på svensk side, og det var ingen naturlige barrierer mot videre spredning inn i Norge. DN finansierte derfor bygging av en vandringssperre på svensk side. Ved å holde signalkrepsen unna den norske delen av Buåavassdraget håpet man å hindre spredning av krepsepest på norsk side. Vandringssperren i Buåa sto ferdig i 2007.


Til tross for sperren påviste Mattilsynet sommeren 2010 krepsepest også i den norske delen av Buåa. Vassdraget renner gjennom Harstadsjøen på Vestmarka i Eidskog og videre sørover til Sverige hvor elva skifter navn til Högsäterelva.


Spredning av den fremmede arten signalkreps, som bærer sykdommen krepsepest, anses som den største trusselen mot den norske edelkrepsen. Dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil også krepsepesten forbli i vassdraget for godt. Krepseartene som naturlig hører hjemme i Europa er helt forsvarsløse mot parasitten, mens signalkrepsen har utviklet et naturlig immunforsvar mot den.


Spredning av krepsepest skjer i hovedsak gjennom menneskelig aktivitet, som for eksempel utsetting av signalkreps, spredning av syk kreps, elveaktiviteter som padling eller fangst med infisert utstyr. Utsetting av signalkreps er strengt forbudt.


Fint ørretfiske!

Haakon Magnus Halvorsrud fra Åbogen fikk en ørret på 808 gram i Buåa i Vestmarka 4.august 2003.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: