Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Bjørsjøen

Ørret: Røye:

0


Populært isfiskested!


Bjørsjøen ligger vest for Bjørånes. Det har tilløp fra Abbortjern, et lite skogstjern med stor bestand av abbor. Avløp til Nordre Bjøråa (s.d.) 652 m.o.h., 1,6 kilometer langt og 500 meter bredt. Middels dypt skogsvann med gode strandforhold.

Bra bestand av røye.


Bjørsjøen har en god røybestand, noe mindre ørret, og et populært sted for isfiskere.


Båtutleie. Koier til utleie. Stor-Elvdal Grunneierforening. Kontakt Glomma Fiskeforening.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: