Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Atnasjøen 2012

Ørret: Røye:

0


Storørreten er hvit i kjøttet, men smaker godt!

Atnasjøen med innløpselva Atna og utløpsoset har en god bestand av større ørret på 2-5 kilo. Ørreten har en hvit kjøttfarge, men fet og fin og velsmakende.Siden bilveien går langs elva praktisk talt hele elvestrekningen i øvre Atna fra Atnasjøen til Lien gård i Folldal, er vassdraget utsatt for et hardt turistfiske. Derfor bør man intensivere utsettinger. Bruke mer av fiskekortinntektene til et sterkere kultiveringsarbeid.


Beste fisketid fra St.Hans til fredingen inntrer 15.september.
Hardt garnfiske

Innsjøen er 4,8 km2 og maks 80 meter dyp. Liten bestand av storørret på 1-6 kg som lever av røye . Altfor hardt garnfiske. Vassdraget er vernet. Godt isfiske etter røye.

Se også på vår nettside om Atna!

Vannstanden i Atnasjøen

Kart over Atnasjøen


Fangstrapporter:


Åge Grønvold tok en ørret på 2,76 kilo på en Rappalawobbler i Atna den 3.juli 2001.

Informasjon

Fiskekort