Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Atna 2018

Harr: Ørret: Røye:

Fisketiden

Sommerfiske fra isløsning og frem til 15.september i samtlige elver og vann.


Hva har skjedd med Atna?


Henrik Bakke forteller Fiskeguiden.no 30.juli 2014 at han og andre fiskere mener at fisket i Atna er gått dramatisk tilbake de siste fem årene. Det blir tatt svært lite ørret og harren er i ferd med å bli borte fra Sollia og nedover,fra Atnabrufossen og 6-7 kilometer nedover. Det er blitt mye grønske i elva, mener han, og lurer på hva som har skjedd med elva.


Så ikke en fisk!


Sportsfiskeren Kjetil Hafstad fisket i Atna 21-23 Juni 2014.
-Det var veldig mye vind så det var dårlig med klekkinger, men det som var oppsiktsvekkende var at vi på to hele dager i elven ikke så en eneste fisk. Dette er det tidligste jeg har vært i Atna på året, men har aldri opplevd å ikke se fisk i elven, skriver han til Fiskeguiden.


Fiskeguiden.no vil gjerne høre hva andre sportsfiskere mener om fisket i Atna før vi nedgraderer elva. Send oss en mail. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Fortsatt godt fiske, svarer Atna Fiskeforening


- Fiske i Atna elv synes fortsatt å være godt, antall fisk tatt i årlig siden 2007 har økt og gjennomsnittsvektene på ørret synes å være stabil, skriver daglig leder Hans-Petter Ruud i Atna Fiskeforening til Fiskeguiden 1.august 2014.

Det ble levert 218 rapporter fra fiskesesongen 2013. Av 126 rapporterte garn-netter ble det totalt tatt 2590 fisk. 1027 av disse var ørret, mens røya utgjorde 1563. For isfiske er det innlevert fangstrapport på 37 kortdøgn og 25 sesongkort. Av disse ble det rapportert 1344 fisk hvorav 64 av disse var ørret og 1280 røye. Det er til sammen rapportert 81 kortdøgn og 24 sesongkort fra sommerfiske. Det ble under dette fiske tatt 738 fisk hvorav 683 var ørret og 55 var røye (figur 2).


En av de beste fiskeplassene i Østerdalen

Atna – og spesielt elvestrekningen i Nord-Atna fra Atnasjøen og oppover, er en av de mest spennende fiskeplassene i hele Østerdalen. Er du en dyktig fisker og kan rusle langs elva uten å skremme fisken, har du store muligheter til få ørret på opptil 4 kilo. Fisketiden i Atna-vassdraget er utvidet til 15.september.


Du kan oppleve å få fin fisk allerede ved pinsetider, men den beste fisketiden på strekningen fra innoset til Atnasjøen og oppover den første delen av elva,opplever du på forsommeren og spesielt rundt 20.juni og på slutten av sesongen frem til fredningen inntrer 15.september. Er du på jakt etter storørreten, er det viktig å være der når den går opp fra Atnasjøen for å finne gyteplassene sine i første halvdel av september.Best fra utløpet i Glomma og opp til Mogrenda sist på sesongen!

Nedenfor Atnasjøen, fra utoset og en halv kilometer nedover, er det gode muligheter for å få stor fisk, men den beste strekningen er fra utløpet i Glomma og opp til Mogrenda. Der er det råflotte forhold, særlig den siste fiskemåneden frem til 15.september når storørreten og harren vandrer opp fra Glomma.


Mange bruker fluestang eller lett spinn-usttyr.Den dreven sportsfiskeren Terje Kristiansen fisker med ultralett stang, med sene fra 0.10 til 0.18 mm og vibrax-spinnere i enten gull, sølv eller kobber, fra 3 til 6 gram.Fiskeguidens kontaktmann hjelper deg!

Ta en telefon eller send en mail til Fiskeguidens kontaktmann som vil hjelpe deg med gode råd om både fiskeplasser og utstyr hvis du planlegger en tur til Atna og Atnasjøen. Ring ham for å få en siste rapport om forholdene før du drar dit.Sterkt fiskepress i Atna ovenfor Atnasjøen


Atna er en fortsettelse av Dørå som kommer fra Rondane og renner nedover fra Folldal til Atnasjøen. På Atnas øvre strekning er det en god del stryk og høler, mens den nedre delen er forholdsvis dyp og stille og går i store buktninger gjennom fast sandgrunn og en del fast myrlendt terreng med bjørkeskog, til den renner ut i Atnasjøen.


Veien går langs elva praktisk talt helt fra Lien gård i Folldal og ned til Atnasjøen og strekningen er derfor utsatt for et sterkt fiske-press.


Elva ned til Atnasjøen har dårlige næringsforhold, men den gode næringstilgangen i selve Atnasjøen og en mengde grunne myrtjern gjør at elva har en fin bestand av ørret på opptil 2-3 kilo. Selv om den kan være hvit i kjøttet, er den feit og velsmakende.Også grov ørret i Atna nedenfor Atnasjøen!

Fra Atnasjøen og ned til utløpet i Glomma er det en fin fiskestrekning på 46 kilometer med fine loner og andre gode fiskeplasser med stein- og sandbunn. Her er det ikke uvanlig å få ørret på opptil 3-4 kilo, mens det i nederste del av elva også står en god del harr som kommer opp fra Glomma.


3 kilometer ovenfor utløpet ved Atna stasjon i Glomma, kommer sideelva Hira inn i Atna, og 11 kilometer lenger oppe kommer Gråsjøbekken inn fra Gråsjøen. Videre oppover, ved Mogrenda i Sollia, kommer Setningsvassdraget inn, og noe lenger oppe igjen får den tilløp fra nordsiden av Atnadalen gjennom Blankgryta, Storgryta og Veslegryta, og fra sørsiden gjennom Finnsjøbekken fra Finnsjøen, til fisken butter i dammen under Atnasjøen.


Se forøvrig vår side om Atnasjøen.

Vannføringen fra Atnasjøen.

Kart over Atna


Atnavassdraget:

Atnavassdraget med sidevassdrag i Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron, omfatter 50 større og mindre vcann og tjern og 20 mil fiskeførende elver og bekker.

Informasjon

Fiskeguidens fiskeguide i Atna


Fiskeguidens fiskeguide i Atna, Bjørnar Berg


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bjørnar guider i Hedmark, i områdene Rondane - Atndalen, Folldal, Stor-Elvdal med utgangspunkt i Sollia etter arter som ørret, røye og harr. Området byr på utfordrende fiske i glassklart vann med store sunne bestander av fisk.Fiskere som kommer tidlig i sesongen jakter ørret, de som kommer seintjakter harr. Målrettet fiske etter røye er det forholdvis lite av. Elver
som Folla, Atna, Grimsa, Glomma er hans viktigste guideområde, men han bruker også Vangrøfta, Unsetåa, Renaelva alt etter hva gjestene ønsker.
Han guider også på stillevannsfiske etter ørret på og rundt Hadeland.


Forvaltning:


Sollia Fjellstyre

2477 Sollia

tel + 47 46 28 81

EMAIL


Atna fiskeforening


Daglig leder Hans-Petter Ruud

tel + 47 47462881Fishspot


Arbeidsutvalget i Atna Fiskeforening vedtok på sitt møte onsdag 29.oktober 2014 at Atnavassdraget nå skal bli en del av markedskanalen Fishspot. Dette både for å trekke flere sportsfiskere til vårt område og dermed øke den lokale verdiskapning. Dessuten mener Atna Fiskeforening at en bevisst og bærekraftig forvaltning av fiskeressuersen i Atna.-vassdraget stimuleres gjennom en slik tilknytning.


Atna Camping


Bjørn Edgar Dahlen

2476 Atna

tel + 47 62 46 35 73


Fiskekort

Fiskekort, ett for sommerfiske og ett for isfiske, kan kjøpes hos reiselivsbedriftene i området og fra selvbetjeningskasser


Fiskekort-priser:


70 kroner døgnet, 120 kroner for 2 døgn, 160 kroner for 3 døgn, 250 kroner for ukekort og 350 kroner for sesongkort.