Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Agnåa

Gjedde: Abbor: Ørret:

0


Prøv nedre del av Agnåa i mai-juni!


Agnåa er en 25 kilometer lang sideelv fra vest til Glomma. Den har sitt utspring fra Mikkelsberget, 520 meter over havet, og stt utløp i Glomma, nær siksvei 210 i Brandval, 15 kilometer fra Kongsvinger.
Agnåa er en fløtningselv som renner gjennom private skoger og dyrket mark. Elva har en bestand av abbor, gjedde og sik, der du kan få gode fangster i mai-juni. Ørret har vært satt ut med vekslende resultat.

Informasjon

Fiskekort