Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Øvre Leirungen / Leirungsåa

Ørret:

Fisketiden

Kart


Muligheter til kilos-ørret!


Øvre Leirungen ligger nordvest for Nedre Leirungen og veien over Valdresflya. Det er sti fra Nedre Leirungen og fra Valdresflyveien ved Vargbakkene. Stien går videre bratt ned langs Leirungsåa til Gjende (s.d.).
Leirungsåa, som renner gjennom Øvre Leirungen, er en breelv som fører mye breslam.


Øvre Leirungen ligger 1026 meter over havet, og bunnen består for det meste av breslam og sand.Leirungsåa kommer Leirungstjerna, 1660 meter over havet. Øverst er elva nokså vill, omgitt av breer og tinder, men i elva finnes en ørretbestand av bra kvalitet.

I Leirungsåa er det faktisk gode muligheter å få kilosfisk for den som er vant til å fiske i breelver. Når elva får en 6-er, skyldes det for at dette området er noe av det vakreste av Jotunheimen!

Informasjon

Fiskekort

Det er felles fiskekort for elvar og vatn i Langmorkje statsallmenning og Vågå kommune sine eigedomsvatn Flatningen, Nedre Sjodalsvatn og Gjende med osen og elva ned til Øvre Sjodalsvatn. Kortet gjev også rett til fiske i Diprtjønn og elva Dipra i Nordherad statsallmenning.


For utanbygdsbuande er det tilbod om stongfiske i alle vatn og elvar, garn- og oterfiske på: Veslvatnet, Melingen, Slomtjønn, Nedre Birisjøtjønn, Birisjøen, Griningsdalsvatnet, Brurskarstjønn og Øvre Leirungen. I tillegg kan utanbygds fiske med oter på: Kvitingen, Surtningen, Nedre Sjodalsvatnet, Øvre Sjodalsvatnet, Nedre Leirungen, Bessvatnet, Leirungstjønnen og Svartdalstjønnen.

Kategori: